عضو سنی مذهب فیس بوک: تنها مرسی توانست میان اسرائیل و حماس آشتی برقرار کند

یکی از کاربران فیس بوک که نام خود را « جامعه اهل سنت» گذاشته با ارسال نوشته ای بر صفحه شخصی خود نکاتی را برشمرده که نشان می دهد جامعه اهل سنت محمد مرسی را چگونه می شناخته اند و چگونه او را تحسین می کنند.

در پی وقوع رخدادهای اخیر در مصر که به فروپاشی دولت محمد مرسی رئیس جمهور متعلق به جبهه اخوان المسلمین انجامید، “جامعه اهل سنت” نوشته است: درتمام رسانه های غربی وخیلی ازمردم میگویندمحمدمرسی دیکتاتوربود بنده نیزبه دلائل زیل تصدیق می کنم:

 
مرسی دیکتاتور است در حالی که…. دستمزد رئیس جمهوری را از 50 هزار دلار به 1000 دلار کاهش داد.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. نصب عکس خود را در مکانهای رسمی منع نمود.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. پیام تبریک بشار اسد را قبول نکرد و گفت من تبریک انسانی خون ریز را نمی خواهم.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. تنها او توانست میان اسرائیل و حماس آشتی برقرار کند و دعوای بینشان را به اتمام برساند.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. اولین و آخرین رئیس مصر است که در خانه ای اجاره ای زندگی می کرد.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. اولین و آخرین رئیس جمهور مصر است که پسری بیکار است.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. اولین و آخرین رئیس جمهور مصر است در حالیکه امسال خواهرش در بیمارستانی عمومی در مصر جانش را از دست داد در حالیکه خواهر اصلی رئیس جمهور بود.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. اولین و آخرین ریئس جمهور مصر است که به مدت یک هفته از پلیس عصبانی شد و گفت نباید حتی به یک معترض آسیبی رساند میان آنهایی که تظاهرات می کردند و حتی یک پلیس را برای محافظت از ساختمان حزبش نفرستاد.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. جلوگیری از اعضایش نمی کرد که آنها را می کشتند و مقرهایشان را به آتش می کشیدند.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. همسرش حاضر نشد لقب خویش را به نام زن اول مصر قبول کند.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. به کاخ ریاست جمهوری اش حمله کردند اما از گل نازکتر به آنها نگفت.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. دهها ساختمان حزبش به آتش کشیده شد اما به آسانی قبول کرد.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. 5276 تظاهرات بر علیهش انجام شد در حالی که یک نفر هم کشته نشد.
 

مرسی دیکتاتور است در حالی که…. چندین شبکه تلوزیونی مصر به او مسخره کردند اما هیچکدامشان را برکنار نکرد.
 

مرسی دیکتاتور است چون اولین رئیس جمهوری هست که حافظ کل قرآن کریم می باشد.
یکی از کاربران فیس بوک که نام خود را « جامعه اهل سنت» گذاشته با ارسال نوشته ای بر صفحه شخصی خود نکاتی را برشمرده که نشان می دهد جامعه اهل سنت محمد مرسی را چگونه می شناخته اند و چگونه او را تحسین می کنند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.