انتشار دومین شماره مجله تقریرات

این مجله با دو رویکرد حوزوی و دانشگاهی به بررسی دغدغه‌های فرهنگی خود می‌پردازد.

دومین شماره مجله تقریرات با پرونده‌هایی تحت عنوان «علمای بلاد» و «تقاطع مطهری – صدر» منتشر می‌شود. این مجله که با دو رویکرد حوزوی و دانشگاهی به بررسی دغدغه‌های فرهنگی خود می‌پردازد، در پرونده «علمای بلاد» کوشیده است وضعیت مهم‌ترین حوزه‌های علمیه کشور (به جز قم) را گزارش کند و در همین راستا با آیت‌الله سید علیرضا حیدری از علمای برجسته شهر یزد و از شاگردان امام خمینی وشهید صدر گفتگو کرده است.
همچنین گفتگو با سید حسین میردامادی (استاد بازنشسته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد و دایی مقام معظم رهبری) از دیگر مطالب این شماره تقریرات است. آقای میردامادی در این گفتگو به بیان خاطرات خود از دوره تحصیل در حوزه‌های مشهد، نجف و قم پرداخته و برخی تحلیل‌های خود از فضای فکری مشهد در دوره معاصر را بازگو کرده است.
دیگر پرونده مهم این شماره تقریرات، «تقاطع مطهری – صدر» نام دارد که به منظور بررسی اشتراکات فکری و عملی شهیدان مطهری و سید محمدباقر صدر تدوین شده و طی آن، با دکتر رافائل مائوریلو شیعه‌شناس ایتالیایی درباره این موضوع گفتگو شده و البته در خلال این گفتگو به مباحث شیعه‌شناختی در دنیای معاصر نیز اشاره شده است. همچنین دکتر عبدالله نصری استاد فلسفه اسلامی در گفتگو با تقریرات از پژوهش تازه خود درباره «هرمنوتیک اجتهاد» در آرای شهید صدر خبر داده است.
دومین شماره مجله فرهنگی تقریرات به مدیرمسؤولی علی‌اشرف فتحی از هفته آینده توزیع خواهد شد.

این مجله با دو رویکرد حوزوی و دانشگاهی به بررسی دغدغه‌های فرهنگی خود می‌پردازد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.