اتحادیه اروپا در مقابل ارزش های اسلامی ایستاد

اتحادیه اروپا با متهم ساختن مراکش به ممانعت از حمایت از هم جنس گراها، اقلیت نمایندگان این کشور در پارلمان اروپا را مورد مهجوریت سیاسی قرار داد.

 

اتحادیه اروپا با متهم ساختن مراکش به ممانعت از حمایت از هم جنس گراها، اقلیت نمایندگان این کشور در پارلمان اروپا را مورد مهجوریت سیاسی قرار داد. نمایندگان پارلمانی مراکش با رهبری « محمد یتیم» طی سالهای گذشته در نشست های دوره ای پارلمانی های اتحادیه اروپا در استرارزبورگ حاضر می شوند. این سیاست در پی تحکیم رابطه مراکش و اتحادیه اروپا چیده شده است، در حالی که اقلیت مراکشی قدرت چندانی در تصمیم گیری های این اتحادیه در سطح پارلمان ندارند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « خبرگزاری فرانسه»، اتحادیه اروپا در پارلمان نمایندگان مراکش را به خاطر محکوم شناختن هم جنس گرایی و قرار دادن مجازات برای آن متهم می خواند در حالی که دولت مراکش این مخالفت با هم جنس گرایی را براساس ارزش های اسلامی خوانده است. براساس اخبار منتشر شده اتخاذ سیاست اسلامی مراکش در قبال هم جنس گرایی را نوعی انسان هراسی دانست.

 

 
اتحادیه اروپا با متهم ساختن مراکش به ممانعت از حمایت از هم جنس گراها، اقلیت نمایندگان این کشور در پارلمان اروپا را مورد مهجوریت سیاسی قرار داد.اصرار برای تصویب قوانین غیراخلاقی؛

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.