جامعۀ مسلمانان در بریتانیا

حامد چاپمن/ ترجمه مجید حسینی

به گزارش مازلم‌نیوز (The Muslim News) از لندن، آخرین سرشماری‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد جامعۀ مسلمانان در یکی از گروه‌هایی است که تنوع قومی متفاوتی نسبت به دیگر گروه‌ها دارد.

طی گزارشی که شورای مسلمانان بریتانیا منتشر کرده است، در تصویری کلی، جامعۀ ایمانی مسلمانان، رشد مناسبی در تنوع نژادی، اقتصادی اجتماعی داشته است. مسلمانان بریتانیا، جامعۀ کوچکی از جامعۀ بزرگ بریتانیا هستند.

ترکیب خانوادۀ مسلمان، بیشتر، از زوج‌های ازدواج‌کرده و فرزندانشان تشکیل می‌شود. شگفت‌آور است که در بیشتر خانواده‌های مسلمان در بریتانیا، یا یکی از والدین با فرزندانش زندگی می‌کند یا خانوار، تک‌نفره است.

جامعۀ مسلمانان در انگلستان و ولز از ۱.۵۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱، به ۲.۷۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ رشد داشته است؛ این یعنی نیمی از متولدشدگان در انگلستان، مسلمان هستند. این آمار همچنین نشان می‌دهد، رشد مسلمانان نسبت به دیگر گروه‌های مذهبی غیرمسیحی بیشتر است. هفت میلیون و هفت‌صدهزار نفر مسلمان در اسکاتلند و سه‌هزار و هشت‌صد نفر مسلمان در ایرلند شمالی زندگی می‌کنند.

خانم سانداس علی، از دانشگاه آکسفورد می‌گوید: به عنوان روزنامه‌نگار مسئول باید این واقعیت را به یاد سپرد که مسلمانان، حدود یک بیستم جمعیت کل بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

عوامل دیگری نیز در فهم افزایش جمعیت و مشارکت مسلمانان در کشور وجود دارد. وی معتقد است: «پیوندها و شبکه‌هایی که مسلمانان بریتانیا با کشورهای زادگاه یا تشکل های خارج از بریتانیا دارند، مزیتی رقابت آنها در روابط اقتصادی- تجاری شمرده می‌شود.»

از جنبه‌هایی که تا حدودی ناشناخته مانده است پس‌زمینه‌های تنوع نژادی میان جامعۀ مسلمان است. یک سوم مسلمانان بریتانیا، سیاه‌پوست، ۶۸% آسیایی، ۳۲% غیر آسیایی و ۸% نژاد سفید است.

در توزیع جغرافیایی مسلمانان بریتانیا، به نظر می‌رسد، ۷۶% آنها در لندن بزرگ (غرب میدلندز، شمال غرب یورکشایر و هامبرساید)، ۱۰% یا بیشتر در مناطق محلی و ۱۲.۴% در لندن زندگی می‌کنند.

استاد جامعه‌شناسی کالج هرت فورد می‌گوید: «مسلمانان بخشی از بافت اجتماعی جامعۀ بریتانیا را از جنوب ولز تا شمال اسکاتلند (Land’s End to Stornoway) تشکیل می‌دهند».

با توجه به ویژگی جوانی جمعیت مسلمانان باید گفت: «امروز که تعداد شهروندان مسن رو به افزایش است، مسلمانان از دارایی استراتژیکی برخوردارند».

یافته‌های سرشماری حکایت از آن دارد که علی‌رغم برخی مشکلات، ۷۳% مسلمانان از لحاظ هویت ملی، خود را بریتانیایی می‌دانند. این گزارش با دیگر مطالعات و تحقیقات دانشگاهی نیز مطابقت دارد.
۱۴ فوریه ۲۰۱۵

به گزارش مازلم‌نیوز (The Muslim News) از لندن، آخرین سرشماری‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد جامعۀ مسلمانان در یکی از گروه‌هایی است که تنوع قومی متفاوتی نسبت به دیگر گروه‌ها دارد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.