اولین نماز در مسجد ایاصوفیه ترکیه بعد از ۵۲ سال اقامه شد

اولین نماز در مسجد ایاصوفیه ترابوزان بعد از ۵۲ سال اقامه شد.

به گزارش شفقنا به نقل از تی آر تی، ایاصوفیه که در پی فتح ترابوزان از سوی سلطان محمد فاتح به مسجد تبدیل شد، سالیان مدید بعنوان مسجد ارائه خدمت کرده بود. فقط بعد از کودتای ۲۷ مارس سال ۱۹۶۰به موزه تبدیل شده بود. ایاصوفیه دیروز مجددا برای عبادت گشایش یافت. اولین نماز در این معبد که سالهای طولانی بعنوان موزه مورد استفاده قرار گرفت، اقامه شد. ایاصوفیه در قرن ۱۳ ام، بعنوان کلیسا احداث گردیده و بعد از فتح از سوی سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی به مسجد تبدیل شد. این معبد در جنگ جهانی اول و اشغال روسها بعنوان کلیسا مورد استفاده قرار گرفت. ایاصوفیه بعد از کودتای سال ۱۹۶۰ بمدت ۵۲ سال برای عبادت بسته ماند. ایاصوفیه مدتی قبل با حکم دادگاه از وزارت فرهنگ و جهانگردی گرفته شده و به اداره اوقاف واگذار گردید. نقاشیهای آبرنگ روی دیوارهای این مسجد با سیستم پرده پوشانده شد. پارچین های درب ورودی برچیده شده و مسجد برای زیارت و عبادت باز شد.
اولین نماز در مسجد ایاصوفیه ترابوزان بعد از ۵۲ سال اقامه شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.