واتیکان زیر ذره بین خبر

روزنامه بوستون گلوب سایت Crux را راه انداخته است تا مشخصاً اخبار کلیسای کاتولیک را پوشش دهد. این سایت بنا دارد از نظرگاهی کاتولیک، گزارش‏هایی درباره واتیکان و مسائل اخلاقی روز منتشر کند. این اقدام تحلیل‏هایی برانگیخته است.

به گزارش دین آنلاین، به نقل از اِما گرین در آتلانتیک، وجه این اقدام را می توان در تعداد قابل توجه مخاطب کاتولیک، محبوبیت پاپ فرانسیس و نکاتی از این دست دانست. افزون بر اینکه این روزنامه سابقاً به سبب پوشش دادن آزار جنسی در کلیسا جایزه پولیتزر را برده است.

با این حال، این حرکت اهمیت خاص خود را دارد. به گفته دایان وینستون، استاد دین و رسانه در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، این نخستین سایت با چنین پشتوانه و زمینه‏ ای است که می‏ خواهد به موضوعی خاص در حوزه دین بپردازد. لذا با دیگر سایت های خبری در حوزه دین تفاوت های lمهمی دارد. خصوصاً که قصد این سایت دیدن با «عینک کاتولیسیسم» است.

از طرف دیگر، به نوشته اِما گرین، چه بسا این تصمیم ناموجه به نظر برسد، چه اینکه گروهی بر آنند که دین رو به افول است و بنابراین این سرمایه گذاری چندان قابل دفاع نیست. با این حال، دیگرانی معتقدند که در حال حاضر پاپ فرانسیس موجب جذابیت و محبوبیت بیشتر کلیسا شده است. لذا، گرین می گوید: «درست است: فرانسیس باعث دریافت کلیک های بیشتر می‏شود.»

تحلیل بسیاری از این اقدام روزنامه بر اساس حیث اقتصادی آن است. با این حال، جمع بندی دایان وینستون قابل توجه است: «در جامعه‏ای که گمان می‏کند دین یکسره از حیات اجتماعی منفک شده، این سایت تا حدی جبران کننده [این ضعف] است.»
روزنامه بوستون گلوب سایت Crux را راه انداخته است تا مشخصاً اخبار کلیسای کاتولیک را پوشش دهد. این سایت بنا دارد از نظرگاهی کاتولیک، گزارش‏هایی درباره واتیکان و مسائل اخلاقی روز منتشر کند. این اقدام تحلیل‏هایی برانگیخته است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.