بخشنامه ای برای اخلاقی کردن ارزشهای خبری

چنانچه مصاحبه شونده با توجه به شرایط حاکم بر مصاحبه یا فضای سخنرانی، مطالبی خارج از حیطه مسئولیت خود مطرح می کند، نباید این مطالب، خمیرمایه اصلی خبر و یا مصاحبه را تشکیل دهد.

به گزارش دین آنلاین، ارسال یک خبر روی خروجی ایرنا براساس پاسخ محمد خدادی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی به پرسش یک همکار رسانه ای در قزوین پس از بازدید یک نمایشگاه صنعتی، سبب صدور بخشنامه ای شد تا از این پس ارتباط بین محتوای سخن با جایگاه و مسئولیت صاحب سخن به عنوان لازمه کار حرفه ای مورد تاکید قرار گیرد. این خبر دیروز (جمعه) در سایت دانشگاه آزاد قزوین انتشار یافت و همزمان توسط  ایرنا در این استان روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفت.

محمد خدادی پس از ارسال خبر این اظهارنظر روی خروجی ایرنا، براساس اصل حرفه ای ارتباط محتوای سخن با مسئولیت گوینده و این واقعیت که در ارسال این گونه مطالب روی خروجی ملی، لازم است این ارتباط به صورت قطعی در نظر گرفته شود، بخشنامه اجرای این دستور العمل را صادر کرد.

در بخشی از این خبر با عنوان «جهش علمی کشور مستلزم برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت است»، آمده بود: محمد خدادی گفت «حلقه های واسط ارتباط دانشگاه و صنعت باید ایجاد و تقویت شود تا بتوان در آینده شاهد ارتباط بیشتر این دو با هم و جهش علمی در کشور باشیم.»

براساس بخشنامه صادر شده توسط خدادی، با توجه به ارسال این خبر و براساس اصول حرفه ای اطلاع رسانی با هدف ارتقای خروجی های خبرگزاری جمهوری اسلامی، از این پس «لازم است پرسش از مسئولان (معاونان رییس جمهوری، وزرا، معاونان وزیران و …) متناسب با مسئولیت محول شده باشد.»

در این بخشنامه که امروز (شنبه) صادر شد، آمده است: برای انتشار سخنان و اظهارنظرهای مقامات در خروجی های ایرنا (سایت سراسری و 31 سایت استانی) باید بین محتوا با جایگاه و مسئولیت گوینده، تناسب وجود داشته باشد و از طرح موضوعات بدون ارتباط با مسئولیت مصاحبه شونده به عنوان پرسش پرهیز شود.

بر اساس بخشنامه صادر شده، چنانچه مصاحبه شونده با توجه به شرایط حاکم بر مصاحبه یا فضای سخنرانی، مطالبی خارج از حیطه مسئولیت خود مطرح می کند، نباید این مطالب، خمیرمایه اصلی خبر و یا مصاحبه را تشکیل دهد.

در این بخشنامه تاکید شده است: بویژه در انتخاب تیتر اخبار و مطالب نیز باید لزوم وجود این ارتباط در نظر گرفته شود.

این بخشنامه کاربردی در برگیرنده پیام روشن و شفاف خبر و مطالب برای مخاطبان است و همچنین موجب می شود، اظهارنظرهای کارشناسی با دقت بیشتری روی خروجی قرار گرفته تا سبب ارتقای اطلاع رسانی شود.
چنانچه مصاحبه شونده با توجه به شرایط حاکم بر مصاحبه یا فضای سخنرانی، مطالبی خارج از حیطه مسئولیت خود مطرح می کند، نباید این مطالب، خمیرمایه اصلی خبر و یا مصاحبه را تشکیل دهد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.