درخواست خانواده امام موسی صدر، بازگشت سالم وی و همراهانش به لبنان است

« صدرالدین صدر» فرزند امام موسی صدر گفت که خانواده وی خواستار آزادسازی فوری و بازگشت سالم امام موسی صدر و دو همراهش به لبنان هستند که 36 سال قبل در کشور لیبی ناپدید شده اند

به گزارش ایرنا، صدرالدین صدر که روز جمعه و در ششمین همایش امام موسی صدر با عنوان « ابعاد انسانی پرونده امام موسی صدر» به نمایندگی از خانواده وی در دانشگاه اسلامی شهر صور در جنوب لبنان سخن می گفت، تصریح کرد: هدف ما آزادسازی امام موسی صدر و همراهانش و بازگشت سالم آنان به لبنان و نزد خانواده و دوستداران و میدان جهاد است.وی با تاکید بر ضرورت دور کردن پرونده امام موسی صدر و همراهانش از بازی های سیاسی و صدمه زدن به بعد انسانی این پرونده ، گفت که امام موسی صدر لحظه ای برای سفر به لیبی و دیدار با معمر قذافی برای خدمت به منافع کشور و ملت لبنان و انسانیت بویژه جامعه مسیحیت تردید نکرد.صدرالدین صدر با بیان اینکه مرگ معمر قذافی پرونده را پیچیده تر کرد، افزود: شرایط ناامنی و ناپایداری سیاسی امروز لیبی را درک می کنیم اما از سطح همکاری این کشور راضی نیستیم بویژه اینکه سه سال اول بعداز انقلاب لیبی و سقوط رژیم قذافی بهترین زمان برای حل پرونده امام موسی صدر و همراهانش بود.فرزند امام موسی صدر از هیات رسمی لبنان و کشورهای دیگر خواست تا پرونده را با تلاش های بیشتر تا روشن شدن نتیجه، پیگیری کنند.وی خاطرنشان کرد که هیات رسمی لبنان متشکل از افسران ، قضات و دیپلمات های خبره بطور سری پرونده را پیگیری می کنند زیرا یک عامل مهم برای موفقیت در این پرونده است.صدرالدین صدر از مقامات قضایی ، اجرایی و امنیتی لبنان خواست تا به وظایف خود عمل کنند و به مسئولیت های خود پایبند باشند زیرا پرونده امام موسی صدر و همراهانش یک پرونده ملی و کشوری است و با امنیت لبنان ارتباط دارد و یک پرونده طایفه ای و خانوادگی نیست.فرزند امام موسی صدر همچنین خواستار اعمال فشار بیشتر بر طرف لیبیایی برای همکاری و هماهنگی با هیات رسمی لبنان و اجرای یادداشت تفاهم امضا شده بین دو طرف شد که در حقیقت اعتراف لیبی به ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش در این کشور است.امام موسی صدر که موسس جنبش شیعی امل در لبنان است در 31 ماه اوت سال 1978 و در جریان یک سفر رسمی در طرابلس پایتخت لیبی ‏با دو همراهش ناپدید شدند.‏ امام موسی صدر به همراه شیخ «محمد یعقوب» و خبرنگار «عباس بدرالدین» ازهمراهانش قراربود در این سفر رسمی با مقام های ‏لیبی دیدار کنند.‏
« صدرالدین صدر» فرزند امام موسی صدر گفت که خانواده وی خواستار آزادسازی فوری و بازگشت سالم امام موسی صدر و دو همراهش به لبنان هستند که 36 سال قبل در کشور لیبی ناپدید شده اند

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.