هاشمی رفسنجانی: افراطیون، دولت منتخب مردم و حمایت رهبری را تخریب می­ کنند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخطار شدید به کسانی که در جامعه اسلامی ایرانی دیگران را تشویق به افراط می­ کنند، خاطر نشان کرد: نتیجه افراط­ گرایی، ظھور گروھی چون بوکوحرام، داعش، طالبان و القاعده است که کشتار مردم را وظیفه خویش می­ داند.

به گزارش ایسنا، آیت ­الله ھاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، خود را عضو نمایندگان ادوار مجلس دانست و گفت: کانون نمایندگان ادوار مجموعه ­ای ارزشمند برای کشور است که متأسفانه به ظرفیت آن توجھی نمی­ شود.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح مسایل عمومی داخلی و منطقه ­ای، تصریح کرد: شرایط به گونه ­ای است که باید در برخورد با مسایل تأمل و در برابر تخریب­ ھا و انتقادات بدون پشتوانه­ ھای واقعی، تحمل کنیم.

 

وی نادیده گرفتن مشکلات داخلی را خوش بینی صرف خواند و گفت: اولین شاخص اوضاع ما، بیکاری جوانان است که نشان از رکود است و رکود وقتی با تورم ھمراه شود، فلاکت سر بر می­ آورد که زیبنده کشوری مثل ایران نیست.

 

ھاشمی رفسنجانی با برشمردن ویژگی­ ھای ممتاز ایران در منابع انرژی و معادن گوناگون، نیروی انسانی تحصیل کرده و آگاه و به خصوص مکتب اھل بیت(ع)، خاطر نشان کرد: جبران سوء مدیریت­ ھای گذشته، تنظیم برنامه درست و اتخاذ سیاست­ ھای عاقلانه در بعد داخلی و خارجی، کشور ما را در مسیر تعالی و پیشرفت قرار می­ دھد.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امپراطوری رسانه ای دشمنان را بلندگوی بدگویی علیه انقلاب اسلامی و ایران خواند و گفت: امتیاز ویژه ایرانیان تمدن با سابقه و فرھنگ اسلامی است که نمود آن اخلاقیات انسانی و اسلامی است و نباید بگذاریم تندروھا، خوش نامی ایرانیان مسلمان را در جھان بر باد دھند.

 

وی دروغ، خبرچینی، دو به ھم زنی افراد و گروه­ھا، تھمت، افشاگری­­ھای حرام و تجسس در زندگی مردم را از مصادیق بارز خصوصیات ضد اخلاقی و فرھنگی خواند و گفت: قرآن کریم با صراحت مسلمانان و انسان­ھا را از ھمه این موارد در ابعاد فردی و اجتماعی پرھیز می­دھد و جای شگفتی است که کسی ادعای مسلمانی کند به این سیئات اخلاقی دامن بزند.

 

ھاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف از آسیب دیدن اخلاق و فرھنگ در جامعه گفت: آسیب رسانی به اخلاق در درجه اول فرھنگ جامعه را نشانه می ­گیرد و جامعه بی فرھنگ، از ھر باد مخالفی صدمه می­بیند.

 

وی ھمچنین افزود: تأسف بار تر اینکه برخی مصادیق رعایت مسائل فرھنگی و اخلاقی را محدود به برخی موارد سطحی و آشکار می کنند و در حالی دم از رعایت اخلاق و فرھنگ میزنند که به اصول مسلم اخلاقی از جمله دوری از دروغ، تھمت، شایعه سازی و تخریب و اھانت پایبند نیستند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ سیاست خارجی مناسب در جھانی را که تحولات آن سریع است، ضروری دانست و گفت: مسلمانی که به فرموده قرآن باید برای ھمه مردم جھان سرمشق باشد، چگونه می­تواند در انزوا بماند و اتخاذ سیاست خارجی درست لازمه تفکر، تعامل و عملکرد مناسب در دھکده جھانی کنونی است.

وی با یادآوری ویژگی­ھای مردم ایران در نجابت، فرھنگ، شجاعت و صداقت گفت: دلیلی ندارد که برای تحریک مردم حرفھایی بزنیم که ھیچ پایه دینی و ملی ندارد.

 

ھاشمی رفسنجانی محبت اھل بیت(ع) را سرمایه مردم ایران دانست و تصریح کرد: ترکیب شیعه و سنی مسلمانان جھان را تشکیل میدھند و وقتی افراطیون، پیروان مذاھب اسلامی را تکفیر می­کنند، بخشی از بدنه اسلام را می­زنند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وحدت مسلمانان را لازمه سیاست دینی، فرھنگی و اجتماعی خواند و افزود: افراط ویروسی است که وقتی وارد بدن شود، سلولھای سالم و مؤثر پیکر را از کار می­اندازد و دیدید که در تازه­ترین اخبار، داعش نیروھای خود را سربازان و ھمکاران فرشتگان می­دانند.

 

وی با اخطار شدید به کسانی که در جامعه اسلامی ایرانی دیگران را تشویق به افراط می­کنند، گفت: نتیجه افراط گرایی، ظھور گروھی چون بوکوحرام، داعش، طالبان و القاعده است که کشتار مردم را وظیفه خویش می­داند.

 

ھاشمی رفسنجانی با اشاره به حرکت­ھای اسلامی چند کشور در آفریقا و آسیا و با یادآوری اتفاقات لیبی، مصر، یمن، بحرین، سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان گفت: دیدید که افراطیون نتایج انقلاب­ھای مردمی را معکوس کردند و دوباره دست به سوی استعمار و استبداد دراز کرده­اند و قدرت­ھای جھانی نیز برای القای افسردگی به مردم انقلابی از گروه­ھای افراطی حمایت می­کنند و به آنھا میدان می­دھند، چون می­ دانند. نتیجه کارھای این گروه، ناامیدی مردم از اقدامات انقلابی است.

 

وی اتفاقات عراق را نمونه بارز تلاش بیگانگان برای ناامیدی مردم از دولتھای انقلابی و اسلامی خواند و تاکید کرد: مردمی که از ظلم تاریخی حکومتھای ارثی و جنایات صدام آزاد شدند، گرفتار ناامنی­ھای گروه­ ھایی شدند که شھرھای مھم و مناطق نفت­خیز را اشغال و مردم را آواره کردند.

 

ھاشمی رفسنجانی جنایت علیه ایزدی­ھا را زنگ خطری برای گسترش جنایت داعش علیه بشریت خواند و گفت: کشورھای اسلامی باید از این جنایت درس بگیرند که اگر وحدت شیعه وسنی مخدوش شود، گروه ھای افراطی تقویت می­ شوند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری تلاش­ھای علمای اسلامی، مخصوصاً آیت­الله العظمی بروجردی و تلاش ایشان برای ایجاد دارالتقریب و ھمکاری با علمای الازھرمصر و تشکیل ھفته وحدت توسط امام راحل گفت: اصل مسئله حجیت ائمه معصوم(ع) است که شیعیان و اھل سنت قبول دارند و معلوم نیست که چرا بعضی­ھا به اختلافات تاریخی دامن می­زنند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خویش با تشریح شرایط توجه به دموکراسی و انتخابات اظھار داشت: یک گروه افراطی علیه دولتی که منتخب مردم است و رھبری حمایت می­ کنند، به جای نقد، تخریب می­ کنند.

 

ھاشمی رفسنجانی با تأکید بر جایگاه اجتھاد، عقل و تدبر در سخنان مقام معظم رھبری، گفت: وقتی این شخصیت رأی مردم را حق­الناس می­ خواند، این حق ابعاد مختلفی در قبل و بعد از انتخابات دارد که دیگران، مخصوصاً کسانی که مدعی ولایت­مداری ھستند، باید رعایت کنند.

 

وی با اظھار تأسف از بی­توجھی بسیاری از محافل و رسانه­ھا به ویژه رسانه ملی به این فراز مھم و اساسی توصیه­ھای رھبری معظم انقلاب گفت: باید حراست از حق ­الناس در ھر شرایط و در ھمه ابعاد مورد توجه و مداقه بیشتر قرار گیرد.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد عمیق مقام معظم رھبری به اعتدال را دلیل دیگری برای لزوم ھمکاری با دولتی دانست که شعار خویش را اعتدال می­داند و با یادآوری حمایت­ھای رھبری از مذاکره­ کنندگان ھسته­ ای، گفت: می­بینید که بعضی از روزنامه­ ھا و رسانه­ ھا از کنار این سخنان می­گذرند و سعی در القای اختلاف دارند.

 

وی عدم تعرض به آبروی افراد و عدم دامن زدن به اتھامات افراد را از دیگر تأکیدات مقام معظم رھبری خواند و گفت: در این مسئله ھم بعضی­ ھا چون آبروی افراد برایشان مھم نیست، در حالی که ھنوز جرمی در دادگاه صالحه اسلامی به اثبات نرسیده، با اغراض سیاسی و جناحی چنان تھمت می­زنند که انگار متھمان باید محکوم شوند.

 

ھاشمی رفسنجانی در پاسخ به ابراز ارادت حاضران گفت: خودم را در ھمه مراحل مدیون مردم و مسئولان انقلابی می­دانم و تا زنده­ام تلاش می­کنم که مردم ایران در زندگی به حقی که دارند، برسند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخطار شدید به کسانی که در جامعه اسلامی ایرانی دیگران را تشویق به افراط می­ کنند، خاطر نشان کرد: نتیجه افراط­ گرایی، ظھور گروھی چون بوکوحرام، داعش، طالبان و القاعده است که کشتار مردم را وظیفه خویش می­ داند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.