سخنی با علما و مراجع درباره عید فطر

سخنی از ابراهیم منهاج(دشتی) با مراجع درباره رؤیت هلال

حدود شصت سال است که من در حوزه علمیه نجف و قم به سر می‌برم. یعنی حدود شصت ماه رمضان را در این دو حوزه گذرانده‌ام. در طول این مدت همیشه یک اضطراب و تشویش در بین حوزویان وجود داشته که هنوز هم وجود دارد. اضطراب و تشویشی که در اواخر ماه رمضان مبتلای به آن می‌شوند و در دهه اول ماه شوال آن را پشت سر می‌گذارند. اضطراب و تشویش درباره رؤیت هلال شوال و روشن شدن وضع عید فطر که آیا ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام امسال عید مورد اتفاق و بی درد سری داریم؟ یا اینکه مانند اکثر سال ها امسال هم اثبات هلال شوال اختلافی می‌شود و عیدمان تبدیل به عزا و شیرینی در دهانمان تلخ می‌شود؟ اصرار بر ابقای این وضعیت چه دلیلی دارد؟

 

این سخن گله ای است از همه علما، اعم از مراجع و غیر مراجع، و اعم از مراجع درجه یک و مراجع درجه دو و سه و چهار. و هم آنها که در مسیر مرجعیت قدم برمی‌دارند و آهسته،آهسته به تمرین و تقلید و اقتباس از رفتار و گفتار و عادات مراجع بزرگ می‌پردازند.

 

استشهاد به شهریه برای اعلمیت اشاره به این مطلب است که وقتی طلبه‌ها بعد از فوت مرجعی که به عنوان اعلم شناخته شده بود برای شناخت اعلم بعد از او به تحقیق و جستجو می‌پرداختند و راه به جائی نمی‌بردند و همه ادله و شهادت‌ها با تعارض برخورد می‌کرد و به بن‌بست می‌رسید، در آخر کار می‌گفتند:ول کن بابا! هر کدام از مراجع که شهریه بیشتری دادند ما او را اعلم می‌دانیم و بقیه را با احتساب مبلغ شهریه الاعلم فالاعلم به حساب می‌آوریم. جستجو در همین جا به پایان می‌رسید و پرونده تحقیق برای تشخیص اعلم برای مدتی دیگر مختومه می‌شد.

 

اما موضوع سخن: حدود شصت سال است که من در حوزه علمیه نجف و قم به سر می‌برم. یعنی حدود شصت ماه رمضان را در این دو حوزه گذرانده‌ام. در طول این مدت همیشه یک اضطراب و تشویش در بین حوزویان وجود داشته که هنوز هم وجود دارد. اضطراب و تشویشی که در اواخر ماه رمضان مبتلای به آن می‌شوند و در دهه اول ماه شوال آن را پشت سر می‌گذارند.

 

اضطراب و تشویش درباره رؤیت هلال شوال و روشن شدن وضع عید فطر که آیا ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام امسال عید مورد اتفاق و بی درد سری داریم؟ یا اینکه مانند اکثر سال ها امسال هم اثبات هلال شوال اختلافی می‌شود و عیدمان تبدیل به عزا و شیرینی در دهانمان تلخ می‌شود؟ اصرار بر ابقای این وضعیت چه دلیلی دارد؟

 

بیش از ده سال است که در اواخر ماه رمضان از طرف دفتر مقام معظم رهبری به گفته خودشان 100 یا 150 هیئت با تجهیزات کامل مانند تلسکوب جهت رؤیت هلال ماه شوال به مناطق مختلف کشور اعزام می‌شوند. به اضافه چند هواپیما که در صورت ابری یا گرد و خاکی بودن هوا بتوانند از بالای ابر و گرد و خاک و آتمسفر زمین به استهلال بپردازند. البته ممکن است کسی بگوید رؤیت با چشم مسلح و همین طور رؤیت از ارتفاع بالای ابر حجیت ندارد و به خودی خود اثری برآن مترتب نمی‌شود،ولی فائده این کار این است که پس از رؤیت با چشم مسلح و از بالای ابر جای هلال مشخص می‌شود و بعد رؤیت آن با چشم غیر مسلح آسان تر می‌شود.

 

ولی با کمال تعجب و تاسف آن طور که مشاهده می‌شود، نه مراجع اعلم و نه مراجع فالاعلم هیچ گونه التفات و توجهی به این تلاش و این همه ساز و برگ نشان نمی‌دهند و همه آن تلاش ها و زحمات را نادیده و ناشنیده می‌گیرند و دفاتر و عوامل آنها بدون اینکه منتظر خبری از آن هیئت های اعزامی شوند، مانند همیشه به دوستان و آشنایان خود در شهر‌های مختلف تلفن می‌کنند و از آن طریق به تحقیق و تفحص در باره رؤیت هلال می‌پردازند و احیانا با شدت وحدت بیشتری این مسئله را دنبال می‌کنند که گویا می خواهند به دیگران گوشزد نمایند که شهادت این هیئت‌ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.

 

آیا این برخورد‌ها واقعا از روی شدت احتیاط در امور دینی و برای حفظ مصالح اسلام و شیعیان اهل بیت صورت می‌گیرد یا اینکه عوامل و انگیزه های پنهان دیگری در بین است که به این صورت متبلور می‌شود؟

 

صرف نظر از بررسی‌های این هیئت‌های اعزامی و نتائج جستجوهای آنها، وسائل و ابزارهائی که در زمان حاضر برای رؤیت و مشاهده حرکات ستاره‌ها و سیارات و اقمار آنها و حتی برای دیدن بعضی سنگ‌های آسمانی به وجود آمده، رؤیت هلال و تعیین مقدار ماندن آن بعد از غروب آفتاب را بسیار آسان و ساده نموده که جائی برای این گونه تحقیقات مقدس مآبانه باقی نمی‌گذارد.

 

اگر ما واقعا غم و غصه و دغدغه دین و اسلام و مکتب اهل بیت می‌داشتیم و حتی اگر در صدد حفظ استقلال و کسب اعتبار و وجاهت در بین مردم به صورت معقول تری بودیم نیازی نداشتیم که به این وسائل بی‌معنی و پوچ متوسل شویم. وابستگی به عوام و رقابت برای جلب توجه آنها است که ما را به این حالات و نفسانیات مبتذل سوق داده و در این باتلاق غرق کرده است. باتلاقی که با اندکی از خود گذشتگی نجات از آن ممکن و مقدور است ولی رقابت‌ها و هم چشمی‌ها و القائات اطرافیان تنگ نظر و کوته بین،ما را فلج کرده و از حرکت باز داشته و راه نجات را مشکل و پیچیده کرده است.

 

این گله و انتقاد من برای دفاع از مصالح اسلام و مسلمین و حیثیت و اعتبار خود روحانیت است نه خوشایند مقامات رسمی و دفاع از کارهائی که از طرف دفتر رهبری انجام می‌گیرد. چون من نه سلیقه این کارها دارم و نه شانسی که بتوانم از این گونه امور استفاده ببرم.

 

این مطلب برای کسانی که از سابقه من اطلاع دارند و با روحیات و مواضع فکری و سیاسی من آشنائی دارند روشن و آشکار است و نیازی به استدلال ندارد. قابل تشکیک و تردید نیست که راه هائی که برای اثبات هلال ماه در کتب حدیث و فقه آمده و به تبع آنها در رساله‌های توضیح المسائل و مانند آن آمده، مانند شهادت دو نفر شاهد عادل که هلال را به چشم خود دیده باشند، یا شیوعی که افاده یقین کند، هیچ گونه خصوصیت و موضوعیتی نداشته بلکه فقط راه‌هائی بوده برای اثبات و رسیدن به یقین.

 

اگر واقع بین باشیم جائی برای شک و تردید در این مطلب باقی نمی‌ماند. مگر اینکه کسی بخواهد به انگیزه اظهار فضل و تقدس نمائی و مطرح کردن خود به عنوان مرجع یا شبه مرجع به ایجاد وسوسه در آن بپردازد. بنا بر این در عصر حاضر اثبات وجود هلال ماه، بالای افق، بعد از غروب آفتاب و تعیین دقیق وقت غروب آن، سهل و آسان است و نیازی به رؤیت به چشم و شهادت شهود و امثال اینها نیست.

 

این مطلب کاملا واضح و روشن است.تغافل از آن و تجاهل به آن برخاسته از حالات و عادات خاصی است که آگاهانه و نا آگاهانه در طول تاریخ پر فراز و نشیب روحانیت به وجود آمده و ناشی از این است که ما در طول تاریخ خود پناهگاهی به جز عوام نداشته ایم و همیشه در صدد حفظ و تقویت آن بوده و با ظرافت کاری ها و ترفندهای بسیار حساسی به تعمیق و تثبیت و گسترش آن همت گماشته ایم.

 

به عبارت دیگر، ما، شخصیت و هویت خود را متمرکز در وابستگی به گذشته و گذشتگان و عوام الناس نموده ایم و دائما سعی می‌کنیم خود را به شکل آنها در آوریم. و این همان کهنه پرستی است که در زبان منکر آن هستیم و در عمل با تمام وجود وابسته به آنیم.

 

تقید به رنگ و شکل لباس و نحوه آرایش موی سر و صورت و امثال این ظواهر از همین جا نشئت می‌گیرد. تقید و افتخار به عادات و عرفیات و ادبیات گذشتگان و تقید به همان ادبیات برای بیان مسائل دینی، نیز برای تظاهر به همین وابستگی است.

 

البته از مدتی پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن فتواهای جدیدی در جهت خروج از بن بست سنت پرستی از جانب تعدادی از علما مطرح شد که تاثیر قابل ملاحظه ای داشت. از جمله نظرات شهید مطهری در مسئله حجاب که در کتاب حجاب او بیان شده، و نظر مرحوم امام خمینی در باره عدم حرمت شطرنج و امثال آن، و فتاوای مرحوم آیت الله منتظری در جهت حل بعضی مشکلات دولت در اوائل انقلاب، و بعضی فتاوای آیت الله صانعی که مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته، و فتاوائی از آیت الله خامنه ای از جمله تحریم اهانت به عایشه.

 

این نظرات و امثال آنها قدم های مثبت هر چند اندکی است در جهت اصلاح فقه. ضمنا متذکر می‌شود که گهگاهی و‌ در شرائط خاصی حرکات بسیار ملایمی در جهت نو اندیشی و همگامی با تحولات اجتماعی و فرهنگی و ادبی در بین سنتیان متوسط و تا حدی معتدل هم صورت می‌گیرد که تا حدی از شدت وابستگی به گذشته می‌کاهد ولی این مقدار نواندیشی تاثیر چندانی در روشنگری و تجدید نظر در بعضی مسائل که بر حسب تغییر شرائط اجتماعی باید تغییر یابد یا اصلاح شود، ندارد.

 

تبدیل رساله فتوائی ذخیره العباد با آن ادبیات مخصوص که تا اواسط دوره مرجعیت مرحوم آیت الله بروجردی متداول بود، به رساله توضیح المسائل، که توسط مرحوم کرباسی معروف به علامه مؤسس مدارس علوی و نیکان تهران که شخص متهوری بود، در اوج مرجعیت مرحوم آیت الله بروجردی که مرجعیت عظیم و تقریبا بدون رقیبی داشت، یکی از نمونه های این حرکت ضعیف و این تحول اندک است. و بعد از آن هم این نواندیشی در همین جا متوقف و راکد شده. و لذا همین رساله توضیح المسائل برای همه مراجع الگو و کلیشه شده و تا کنون کسی پیدا نشده که به خود جرئت دهد و در صدد ویرایش و اصلاح یا تغییر بعضی مطالب یا حذف و اضافه نمودن بعضی مطالب آن بر آمده باشد.مگر تغییر بعضی فتاوای بسیار فرعی که جای خود دارد.

 

البته معلوم است که روحانیت اصلاح طلب و روشنفکر تاب مبارزه و مقاومت در برابر روحانیت سنتی را ندارد هر چند که تعداد پیروانشان بیشتر از تعداد پیروان سنت گرایان باشد. چون سپاه و امکانات سنتیان از لحاظ کیفیت با سپاه اصلاح گران تفاوت بسیار دارد. سپاه سنتیان عمدتا کم سواد یا بی‌سواد و پائین شهری و متعصبند ولی سپاه اصلاح گران عمدتا با سواد و تحصیل کرده و بالا شهریند.

 

پیروان سنتیان به روحانیت مورد پسند خود بیشتر احترام می‌کنند و در برابر آنها متواضع ترند و توقع علمی چندانی هم از آنها، ندارند و سؤالات سختی هم ازآنها نمی‌پرسند. این دسته از روحانیون اگر بدون مطالعه هم در بین طرفداران خود به منبر بروند و بدون دقت به طرح مطالبی در بین دوستان خود بپردازند هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. مضافا بر این، پیروان طرفدارن روحانیون سنت گرا از لحاظ اقتصادی و خدماتی هم به روحانیت مورد نظر خود می‌رسندو به آنها خدمت می‌کنند و از خدمت به آنها لذت می‌برند و مایه افتخار خود می‌دانند و با میل و رغبت بیشتر، خمس و زکات خود را به آنها می‌پردازند. و در فرصت های مناسب به دیدن و زیارت آنها می‌روند.گاهی هم آنها را به منزل خود دعوت می‌کنند، و اهل منزل با اشتیاق و شور خاصی به تهیه مقدمات پذیرائی از آنان می‌پردازند.

 

اکثر اهل محل و اهل منزل از اینکه آقا به محله یا منزل آنها قدم گذاشته اظهار شادمانی و خوش حالی می‌کنند و به استقبال آنها می‌روند. پیران و جوانان و زنان و مردان به آنها افتخار می‌کنند و آنها را مایه خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت خود می‌دانند. و در وقت فوت آنها به عزاداری می‌پردازند و احیانا در تشییع جنازه آنها سینه می‌زنند و بعد از فوت آنها به زیارت مرقد یا حرم آنها می‌روند. و بازماندگان آنها راهم فراموش نمی‌کنند.

 

به همین دلیل است که به طور مستمر بر تعداد این دسته از روحانیون افزوده می‌شود و روز و روزگارشان شیرین تر و مطبوع تر می‌شود. ولی طرف مقابل،یعنی روحانیت اصلاح گر و روشنفکر از همه این امتیازات و نعمت ها محروم اند و حتی بسیاری از آنها در حال انزوا و تنهائی به سر می‌برند.

 

لطیف اینکه بعضی از سنتیان ساده لوح این وضعیت آنها را دلیلی بر نحوست روشنفکری و بطلان موضع و ضعف عقیده اصلاحگران به حساب آورده و آنها را نفرین شده امامان علیهم السلام می‌پندارند. البته طرفداران روحانیت اصلاحگر هم گاهی به یاد روحانیت مورد قبول خود می‌افتند و شاید در بعضی اوقات البته با مقداری منت،حالی هم از آنها بپرسند ولی اینها کجا و آنها گجا؟ نحوه برخورد و رفتار این دو دسته با روحانیت مورد نظر خود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

 

به همین دلیل است که روحانیت اصلاحگر و روشنفکر معمولا در بین حقوق بگیران از دولت بر خواسته اند و کمتر کسی از آنها در بین کسانی برخواسته اند که از طریق مردم ارتزاق نموده باشند. شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید با هنر، وتعداد دیگری از روحانیت اصلاحگر و روشنفکر از حقوق بگیران دولت پهلوی بودند و در پرتو انقلاب در این اواخر مورد توجه عموم قرار گرفتند. به طوری که از شرح حال و زندگینامه خانوادگی مرحوم امام خمینی استفاده می‌شود هزینه زندگی ایشان نیز از املاک موروثی خانواده تامین می‌شده نه از راه خمس و زکات و پول منبر و امثال اینها که باعث وابستگی به عوام می‌شود و شخص را عوام زده و عوام مدار بار می‌آورد که به رفتار و اخلاق عوامانه عادت کرده و به آن تظاهر می‌کند و خط و مشی اش این است که مطابق فهم و سلیقه عوام اظهار نظر نماید.

منتشر شده در سایت شخصی استاد
سخنی از ابراهیم منهاج(دشتی) با مراجع درباره رؤیت هلال

مطالب مرتبط
منتشرشده: 9
 1. من

  حاج شیخ ، زمین و زمان را به هم ربط دادید و این وسط هم بعضی جاها از آب گل آلود خوب ماهی گرفتید که بماند . خیلی خوب احترام مراجع اعلم و غیر اعلم را ، که به نظر در کلام شما، شامل جمیع مراجع شیعه و یا لااقل اکثر آنها از قم و نجف و بلاد دیگر شده را حفظ کرده اید و البته هیچ اتهامی زشتی را متوجه همه آنها نکرده اید.احسنت احسنت . و صد البته شما که همه را با یک چوب رانده اید از وضعیت همه مراجع و دفاتر آنها به خوبی مطلع هستید ، که اینجا نه مجال گفتن آن است و نه مصلحت اقتضاء آن را دارد .

 2. مهربان

  آخه خدا خیرتان دهد ، بر فرض درستی تمام مطالب شما ، هرنکته جاو مقامی داره،شما که حدود60 سال در حوزه نجف و قم بودی چرا ؟؟روشنفکری به جای خود ، طرح بعضی حرفای روشنفکری هم البته به جای خود نه در هر جایی.

 3. علی

  در مورد ثبوت هلال ، یک امر شایسته توجه است که اطلاعات گروه استهلال رهبری مورد استفاده دیگر مراجع هم قرار بگیرد ولو به همین مقدار که در سایتی مربوط به این مسأله قرار بگیرد و الا به نظر میرسد که فرستادن نماینده هایی در مناطق مختلف کشور برای جمیع مراجع مقدور نیست و یا لااقل زحمت فراوانی دارد و با وجود راههای ساده تر نیازی هم بهش نیست . اما مطالب شما حاج آقا ، که به بهانه هلال ، اتهماتی را متوجه علماء کردید و در ادامه هم اشاره به بعضی مباحث فقهی ، و مظلومیت به قول شما روحانیون روشنفکر و اخذ وجوهات و ریزه خوار مردم شدن و عوام زدگی که در اثر این مسائل در عالم به وجود می آید و دیگر مطالبتون ، نمیدونم بگم جای تعجب داره جای تعجب نداره من که سابقه آشنایی چندانی با شمارو ندارم . ادم برای اشکال بر مطالب شما چی باید بگه؟؟

 4. ع ش

  سوالی دارم از خدمت شما:روش سنتی، دیدن هلال با چشم غیرمسلح است. کسانی که دیدن با چشم مسلحرا جایز میدانند نوعی مدرنیته و به روز بودن را پذیرفته اند. اگراین پذیرش را کمی دیگر افزایش دهیم و همینطور افزایش دهیم آیا بهاین منجر نخواهد شد که همان تاریخی که در تقویم ها به صورت رسمی و توسط افرادی خبره و فیزیکدان و ستاره شناس و خلاصه اهل نجوم بدستآمده را بپذیریم؟شما بهتر میدانید که در حال حاضر حرکت فلان ستاره در آسمان لایتناهی با خطایی کمتر از هزارم ثانیه (لذا بدون خطا) مشخص می شود. اگر اشکالی به استفاده از ابزار امروزی در رصد هلال نیست، آیا نمی توان رصد هلال را به دست متخصصین علمش بسپاریم؟

 5. حسینی نژاد

  جناب مهربان نا مهربانی نکن با منهاج ما! ایشان که نرفته این حرفها را سر کوچه بزند. افزون بر این اگر برود سرکوچه هم داد و هوار کند این حرفها را مگر چه آسیبی به علما و تشیع می خورد؟

 6. سید مصطفی

  اساسا حاج آقا بفرماید این مساله بیت و بیت بازی که بین بعضی از مراجع مرسوم شده و دم و دستگاه یراه می اندازند و نانخور درست می کنند و مانند اینها… سابقه شان چقدر است و از کجا آمده؟ داستانهایی که ما راجع به مراجع قدیم میشنویم چیزی به نام بیت درشان نیست….

 7. بنده!

  در مورد اشکالی که دوستان کرده اند… این مطالب در وبلاگ یا سایت شخصی ایشان آمده و این دین آنلاین است که آن را انتشار عمومی داده…

 8. ح

  عجب صراحت طرب انگیزی! لذت بردیم!

 9. جیم

  آقای دشتی میخوامت . در نوشته حضرتعالی بدبینی و تهمت چندان کم نیست که بعضی از دوستان هم اشاره کردن اما یک نکته از میان هزار نکته . ظاهراکه شما خیلی مسائل را تو این نوشته مطرح کردید که هر کدام مجال خودش را داره . از مسائل موضوع شناسی در مورد هلال گرفته تا مباحث کبروی چگونگی ثبوت هلال تا وضعیت روحانیت و غیره و غیره . قرار نیست در هر نوشته ای که نویسنده عقده گشایی بکنه . به عنوان نمونه شما که قاطعانه گفته اید :”. بنا بر این در عصر حاضر اثبات وجود هلال ماه، بالای افق، بعد از غروب آفتاب و تعیین دقیق وقت غروب آن، سهل و آسان است و نیازی به رؤیت به چشم و شهادت شهود و امثال اینها نیست.” آخر عزیز من این یک بحث فقهی نسبتا مفصلی هست . شما چقدر سریع و بدون طرح روایات و بررسی اونها حکم را دادی و رفتی ؟ به نظر میرسه که صحیح نباشه نظر فقهی خودتون رو به عنوان اصل موضوعی در رسیدن به هدف نوشتتون استفاده بکنید. به قول آقایون طلاب فتأمل فإنه جدیر بالتأمل . و جالب تر از اون اینکه متفرع بر این مطالبتون ، در ادامه نوشتید :”این مطلب کاملا واضح و روشن است.تغافل از آن و تجاهل به آن برخاسته از حالات و عادات خاصی است که آگاهانه و نا آگاهانه در طول تاریخ پر فراز و نشیب روحانیت به وجود آمده و ناشی از این است که ما در طول تاریخ خود پناهگاهی به جز عوام نداشته ایم و همیشه در صدد حفظ و تقویت آن بوده و با ظرافت کاری ها و ترفندهای بسیار حساسی به تعمیق و تثبیت و گسترش آن همت گماشته ایم.” واقعا جای تأسف داره ، به همین راحتی ،نحوه اجتهاد فقها و مراجعی رو زیر سوال میبرید که قطعا بعضی از اونها در استنباط فقهی ادق از شما هستند ، و اطلاعات نجومی اونها در سطح بسیار خوبی قرار داره( این را از بعضی متخصصین دانشگاهی نجوم شنیده ام) و افرادی متقی هستند هم در عمل و هم در استنباط احکام؟؟ به نظر بنده از این دست مسائل در نوشته شما خیلی کم نیست . به طور خلاصه عرض بکنم نوشته ایشان هم از نظر روشی دچار اشکالات اساسی است و هم از نظر محتوایی .

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.