آنچه حجت الاسلام والمسلمین احمدخاتمی در برنامه شناسنامه نگفت

با انتقاد از مسئولین دولت فعلی، درحالی که کاملا خویشتن دارانه مصائب سخت و پشت پرده خسارات ۸ ساله را صبورانه بیان نمی کنند، با این تعبیر انتقاد کرد: که به گونه ای سخن می گویند که گویا ویرانه شاهنشاهی تحویل گرفته اند.

جمعه 20تیرماه برنامه شناسنامه شبکه 3 گفتگویی داشت با حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی  که اینجا قابل ملاحظه است.

 طبق معمول برنامه های صداوسیما که گویا بدون حاشیه ای صریح یا کنایه  به ایت الله هاشمی رفسنجانی، امکان انجام برنامه فراهم نیست؛ و این مسئله نشان می دهد که چه مقدار ایت الله ذهن برنامه ریزان صداوسیما را اشغال کرده که لحظه ای از تخریب ایشان فروگذاری نمی کنند.

اما دو مطلب مهم  در سخنان اقای خاتمی بود که خیلی سریع از کنارش گذشت.

اول این که با انتقاد از مسئولین دولت فعلی، درحالی که کاملا خویشتن دارانه مصائب سخت و پشت پرده  خسارات 8 ساله را صبورانه بیان نمی کنند، با این تعبیر انتقاد کرد: که به گونه ای سخن می گویند که گویا ویرانه شاهنشاهی تحویل گرفته اند. می دانیم اگر اقتضا وامکان می بود که دولت فعلی از خساراتی که دولت گذشته به سر کشور اورد و فرصت هایی که از انقلاب گرفت این چنین سخن نمی گفت . به علاوه هیچ اشاره ای نکرد که ایا حتی یک بار سراغ دارد وقتی دولت قبل تمام تلاش های تمام دولت های قبل از خودش را زیر سوال برد خصوصا در شب 14 خرداد 88 درمناظره کذایی که مورد عتاب رهبری در سخنرانی 29خرداد هم قرار گرفت و گویا تمام دولت های قبل منحرف بوده اند واو ان را به ریل انقلاب بر گردانده.

جناب خاتمی این اجماع مرکب را که در این برنامه اشاره کرد، هیچ گاه به او یاداوری نکرد که این نوع سخن گفتن انقلاب را زیر سوال می برد. مسئله ای که به همین دلیل، مانع بیان ان شده که دولت فعلی خسارات وارده به کشور را باز کند تا مردم ملموس به عمق خسارات پی ببرند.خساراتی که حداقل آن، به هم انداختن تمام جریانهای سیاسی کشور بود که اگر دشمنان خارجی هرچه تلاش می کردند، نمی توانستند این مقدار توفیق یابند. تا  خسارات فرهنگی واخلاقی واقتصادی وسیاسی و سیاست خارجی و…

مطلب دوم: خبرنگار سوال کرد که ایا از حمایت احمدی نژاد پشیمان نیست؟ وی درجواب این حقیقت را گفت که دردور اول انتخابات ریاست جمهوری 1384 به احمدی نژاد رای نداده و خبرنگار احتمالا چون دیدگاه وی را نمی دانست سوال نکرد که به چه کسی رای داده وچرا به احمدی نژاد رای نداده.

این عبور وی از توضیح مطلب مرا به خاطره ای از ایشان انداخت مربوط به زمستان 1383:

در آن زمان که هنوز در مسئولیت بوستان کتاب بودم، وبه دلیل دغدغه ای که برای انتخابات در پیش رو(خرداد1384) بود، معمولا از مولفان آثار که مطلع از جریانهای سیاسی بودند، در ضمن مراجعه برای اثارشان به دفتر کارم، تلاش می کردم از اوضاع سیاسی و دیدگاهشان مطلع شوم.ایت الله دکتر احمد بهشتی، ایت الله رسولی محلاتی و..از ان جمله بودند که دیدگاه شان را در ان ایام شنیدم.

در همان زمستان 1383 روزی جناب خاتمی که برخی از کتابهایش در بوستان کتاب منتشر شده بود، برای پیگیری آن مراجعه کرد.ایشان همیشه از ارتقای بوستان  در ان دوران، تجلیل می کرد واز ان موسسه ورشدی که پیدا کرده بود، به کارتل بزرگ کتاب یاد می کرد….

از ایشان هم سوال کردم که جریان های تاثیر گذار کدام اند.ایشان از اعضای فعال درحوزه سیاسی در جانعه مدرسین بود. می خواستم بدانم که نظر ان جامعه و جناحی که ایشان با آن مرتبط بود چه نظری نسبت به ریاست جمهوری ایت الله هاشمی رفسنجانی دارند. چون در ان موقع گرچه از تعبیرات ایشان می شد حدس زد که نظر موافقی نسبت به ایشان ندارند، اما تا ان موقع هیچگاه صریح علیه اقای هاشمی سخنی نگفته بود.خصوصا انکه در دوران اصلاحات بود و بی مهری هایی که جریان افراطی اصلاح طلب علیه اقای هاشمی داشت، جریان اقای سیداحمد خاتمی، دفاعی هم از اقای هاشمی نمی کردند! با این که دردوره ریاست جمهوری اقای هاشمی هم از ایشان تجلیل می کردند وهم زیاد بهره برده بودند…

ایشان درپاسخ به این که نظر جامعه نسبت به ریاست جمهوری اقای هاشمی چیست؟ ابرز کرد که هنوز مسئله ای طرح نشده، واضافه کرد اما از فرمایشات اقا ماچنین استفاده می کنیم که نظرشان نسبت به فردی جوان تر است….

چون پاسخ خود را نسبت به جریان همسوی ایشان دریافت کرده بودم، و از طرفی فرد شاخصی در جناح مقابل اصلاح طلبان وجود نداشت، لذا پرسیدم "آبادگران جوان" چه؟ ایا نظری نسبت به انها نیست که مورد حمایت قرار گیرند؟

ابادگران جوان جریانی بود که گروهی با سرگروهی برخی چهره ها…توانستند تعدادی از چهره های جوان وبدون سابقه سیاسی در ان روز کشور را برای شورای شهرتهران با عنوان ابادگران جوان مطرح کنند وتوانستند اکثریت را به دست اورند و همین جریان احمدی نژاد را شهردار تهران کرد….

تا تعبیر کردم ابادگران جوان. ایشان باتندی جواب داد هرگز. آبادگران جوان ،حزب مشارکت این طرف است.انان اعتقادی به روحانیت ندارند وفقط قصد مطرح کردن خود را دارند.

مقداری آرامش یافتم ومسرور که امثال ایشان که معمولا مواضع تند داشت، نسبت به این جریان تازه، دیدگاه روشنی دارد.

با آنچه پیش امد و احمدی نژاد رییس جمهور شد، طبیعی بود که ایشان را ناراضی می دانستم.

بیش از 6 ماه از انتخابات گذشت به مناسبت محرم سال 84 دولت وی درادامه کارهایی که درایام شهرداری کرده بود باسفارش 5 عنوان کتاب از کتاب های بوستان کتاب، درشمارگان هرکدام 32000نسخه سفارش داد که ظرف یک هفته انجام شد.اما متاسفانه بعد از دریافت وتوزیع درمیان هیئات مذهبی، برای پرداخت وجه ان تخفیف را مقدار معمول یعنی   30% را به 50% الزام کردند که من قبول نکردم. یکی از این 5 عنوان، کتاب عبرتهای عاشورای ایشان بود.

ایشان ضمن تشکر از این اقدام که به موقع انجام شده و32000نسخه از کتاب ایشان ومشکلاتی که درمسیر انجام بود… ابراز کرد که تاکنون با رییس جمهور ملاقاتی نداشته، ابراز کرداگر بخواهید، این مسئله  را با رییس جمهور طرح کنم.

که درجواب گفتم که علی القاعده حل این مسئله در رده های پائین تر هم قابل پیگیری است که با اصرار ایشان گزارشی نوشتم و فردای ملاقات، ایشان گفت که مسئله را برای رییس جمهور توضیح دادم چون فرصت داشتم. یعنی وقت ملاقات 15 دقیقه بوده اما به خواست رییس جمهور تا2ساعت ونیم به درازا کشید.البته بازرسی ویژه رییس جمهور موضوع را پیگیری کردند، اما عملا مبلغ مابه التفاوت را پرداخت نکردند.

پس از ان جلسه جناب ایشان از حامیان رییس جمهور بودند ونه انتقادی از عملکرد وی و…هرچند در 2یا 3 سال پایانی دولت که استخوانی درگلو بود، با انتساب رفتارهایی که غیرقابل توجیه از نظرانان بود با تعبیر جریان انحرافی، مشکلات را به ان جریان نسبت می دادند تا از انچه برای مردم پیش امده امکان دفاعی از حمایت ها بیابند.

جریانی که ازابتدا ایشان از ان تعبیر به مشارکت جریان این طرف که اعتقادی به روحانیت ندارد، متاسفانه وقتی منافع سیاسی اقتضا می کند، تمام قد فقط حمایت کردند. در دور دوم وی نیز هم حمایت و هم نسبت به مشکلات اساسی دولتش سکوت کردند و درنتیجه کشور  در موقعیت پایانی دولت وی قرار گرفت که اگر عنایت الهی بر این انقلاب نبود که ان رفتار غیر مسئولانه نسبت به سیاست خارجی،  که 8 قطعنامه درشورای امنیت تصویب شد؛ با حضور دولت اعتدال امید به حل ان است. مسئله ای که حتی در دوران 8 ساله دفاع مقدس، امریکا توفیقش را نیافت، با رفتارهای دولت نهم ودهم یکی پس از دیگری قطعنامه تصویب شد که حتی دولت عراق که تنها دولت شیعی غیر از جمهوری اسلامی در جهان است، نیز قطعنامه ها وتحریم های بانکی و…را علیه ما رعایت می کند.

 تا قطعنامه تصویب نشده بود امریکا مجبور بود  دیگر قدرتها و بازیگران بین الملل از جمله چین وروسیه را واردار به حمایت از خود برای تصویب قطعنامه علیه ما بکند.اما اکنون اگر همه اعضای شورای امنیت موافق باشند تا قطعنامه ها لغو شود، اما امریکا مخالف باشد، با وتوی امریکا، قطعنامه باقی است وتا امریکا راضی نشود، این قطعنامه وتبعات ومشکلات ناشی از ان برای کشور وانقلاب باقی است….
با انتقاد از مسئولین دولت فعلی، درحالی که کاملا خویشتن دارانه مصائب سخت و پشت پرده خسارات ۸ ساله را صبورانه بیان نمی کنند، با این تعبیر انتقاد کرد: که به گونه ای سخن می گویند که گویا ویرانه شاهنشاهی تحویل گرفته اند.سیدمحمد کاظم شمس

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.