جنجال حجاب

حجاب ماجرایی است که گاه جنجال به پا می‌کند. چند وقتی است که این ماجرا دوباره به بحث در محافل علمی و دینی بدل شده است. متفکران در این خصوص چه می‌گویند؟ چه جنبه‌هایی از آن را برجسته می‌بینند؟ موضع نواندیشان در این موضوع چیست؟ در جهان عرب چه سخنانی بیان شده است؟ برخی از این مواضع را در پرونده «جنجالِ حجاب» به بحث گذاشته‌ایم.

نگاهی به حجاب شرعی
به قلم محمدباقر بهبودی

این نوشتار برگرفته از مقاله حجاب شرعی است که ابتدا در شماره چهل و دو مجله حوزه و سپس در کتاب معارف قرآنی به چاپ رسیده است.

دوقطبیِ نامبارکِ حجاب
به قلم سینا ساداتی

یکی از تریبونِ مذهبی بر بدحجابان می شورد. دیگری تصویری نامهربانانه از گشت ارشاد منتشر می‌کند. یکی بدحجابان را متذکر می‌شود. دیگری او را از خود دور کرده و مورد ناسزا قرار می‌دهد. گویی جدالی در ماجرای حجاب درگرفته است. دو قطبی ایجاد کرده است.

ماجرای حجاب در چند پرده
به قلم زهرا صداقت

در این نوشتار به چهار دیدگاه درباره حجاب و پوشش در اسلام پرداخته شده است. نظراتی که کمتر به آن توجه شده است و می‌تواند ما را با دیدگاه عالمان اسلامی آشنا کند.

متفکرانِ عرب و ماجرای حجاب

به قلم مهدی دلیر

ماجرای زن و نحوه مواجهه با آن، یکی از دغدغه های نواندیشان بوده است. در جهان عرب نیز این مواجهه صورت پذیرفته است. یکی از عمده ترین مباحث پیرامون زن، در مسأله حجاب بوده است.

جدالِ فکری بر سر حجابِ شرعی

به قلم محسن زارعی

 

ماجرای حجاب تبدیل به یک مسأله شده است. شاید فقط در ایران است که چنین چالش به پا می کند. زمانی رضا شاه پهلوی در این موضوع، بحران آفرید. به اجبار متوسل شد. همان زمان هم برخی به دفاع از حجاب برآمدند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.