زندگی تجربه ها| امیر تاکی

یکی از محورهای رشد و بالندگی ما، تجربه هایی است که در طول زندگی به دست می آوریم. تجربه های تلخ و شیرینی که اساس فکر، ذهن و شخصیت ما را شکل می دهند و نوع نگاه ما را به خود و جهان زیستن مان، نظام می بخشند. زندگی تجربه ها از کوچکترین حوادث و اتفاقات روزمره تا والاترین و عمیق ترین درک های معنوی را می توانند شامل شوند.

زندگی تجربه ها

در این زندگی شاید به درستی نتوان معلوم کرد که ما تجربه ها را انتخاب می کنیم و یا تجربه ها ما را!  حوادث، رخدادها و تحولات آنقدر به عوامل مختلف و پیچیده ای وابسته هستند، که میزان سهم ما در گزینش بسیاری از آن ها، مشخص نیست. اما به هر صورت به نظر می رسد انسان در انتخاب مسیر زندگی اش، قدرت ویژه ای دارد.

 

اما عمر ما، زمان زندگی و فرصت هایمان بسیار محدودتر از آنی است که بتوان به هر شکلی و به هر تعداد بیشماری تجربه دلخواه و مطلوب کسب کرد.

به ناچار برخی را خود با آن مواجه میشویم و برخی را هم باید از مرور تجربه های دیگر افراد بهره برد. بنابراین شنیدن، دیدن و مطالعه تجربه های دیگران، می تواند نقش بسیار مهمی در زندگی ما ایفا نماید.

 

تجربه های معنوی، می تواند جزو مهم ترین و والاترین تجربه های هر انسانی باشد که باید به دنبال آن رفت.

تجربه هایی بر پایه های کشف و شهود. کشفی که خود و یا دیگر انسان ها از جهان و درونیات آن می کنند و شهودی که در درونِ این درونیات، به سیر و سیاحت می پردازند.

اینکه واقعیت این جهان چیست و قواعدش  چگونه است و چه هدفی را دنبال می کند، از دیرباز ذهن جستجوگر بشر را به خود جلب نموده است و البته هر کس و در هر نقطه ای از جهان، از ظن خود‌، به دنبال پاسخی برای آن بوده است.

 

با همه این ها، فکر میکنم در تمامی حوزه های علمی و شناختی و مخصوصا حوزه های معنایی و معنوی، باید پای صحبت انسان های ارزشمندی نشست که به دور ازحیله ها و نیرنگ ها، مطامع شخصی و فریب ها، از تجربیات خود گفته اند.

این کتابِ “سرگذشت یک یوگی” نمونه ای از این تحریر خاطرات و سیر و تجربیات معناگرایانه است که نویسنده از مشاهدات استثنایی خود در مواجهه با تجربیات معنوی و ملاقات های خود با فرزانگان معنوی در هندوستان بیان می کند.

فارغ از قضاوت در مورد محتوای این کتاب و کتاب های مشابه دیگر، که البته بحث مفصل و طولانی دارد، اما مطالعه این تجربیات خاص و نگرش های موجود در آن، می تواند به آشنایی با انواع جهان بینی های معنوی، افزایش سطح بینش و تعمیق درک و فهم وجودی هر انسانی یاری رساند

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.