کتاب جامعه آرمانی قرآن کریم به بازار نشر رسید

کتاب «جامعه آرمانی قرآن کریم» از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش  خبرگزاری رسا به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، کتاب «جامعه آرمانی قرآن کریم» تألیف حجت الاسلام علی محمدی آشنانی، از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن، منتشر شد.  موضوع این پژوهش، ترسیم یک جامعه نمونه و ایده‌آل از دیدگاه قرآن کریم و بررسی مقایسه‌ای آنبا دیگر جوامع آرمانی است.

این نوشتار، با کاوش قرآن و استنباط جامعه آرمانیمطلوب آن، مولفه‌ها، معیارها، ویژگی‌ها، روش‌ها، ساختار، نشانه و پی‌آمدهای جوامعگوناگون دیگر را با روش مقایسه‌ای پیش رو می‌نهد تا دستیابی به امتیازهای جامعهقرآنی میسور گردد.

افزون بر ترسیم جامعه آرمانی، فرایند شکل‌گیری و موانع وچالش‌های تحقق آن و راهبردهای حرکت به سوی تحقق آن جامعه، مورد مطالعه قرار خواهدگرفت و هم‌گنی و همگونی یا تعرض و مبارزه جامعه آرمانی قرآن با روند جهانی‌سازی،بررسی خواهد شد.

یادآور می‌شود جامعه آرمانی قرآن کریم، در 324 صفحه توسط انتشارت بوستان کتاب انتشار یافته است.
کتاب «جامعه آرمانی قرآن کریم» از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن چاپ و روانه بازار نشر شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.