فرهنگ و اقتصاد

طرح هدف‌مندی یارانه‌ها مصداق تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ و اقتصاد است. رفتار مردم نسبت به مرحله اول و دوم این طرح فقط ناشی از وضع اقتصادی و سیاسی کشور نبود، بلکه بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت، مردم رفتار تقریباً یکسانی از خود بروز دادند.

مرحوم دکتر زرین‌کوب در پایان نگارش یک دوره تاریخ ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی نتیجه می‌گیرد که در زیر رفت و آمد سلسله های پادشاهی و جنگ‌ها و کشمکش‌های سیاسی، جریان فرهنگی غنی و پرقدرتی جاری بوده است که پایداری و ماندگاری ایران را به عنوان یک ملت حفظ کرده است. به طور کلی سیاست، فوری‌ترین و اقتصاد، ملموس‌ترین وجه پدیده‌های اجتماعی در سطح ملی است. اما فرهنگ اساس و بنیان این پدیده‌ها است.

اگرچه در شرایط کم‌توجهی نظریه‌های تحول تاریخ و جامعه به فرهنگ، تالکوت پارسونز جامعه‌ای را باثبات دانست که در آن نظام فرهنگی بر نظام سیاسی و اقتصادی غالب باشد و نیز هانتینگتون حوزه‌های متخاصم در سطح بین‌المللی را بر اساس تمدن و فرهنگ صورت‌بندی کرد،‌اما این امام خمینی بود که قبل از آن‌ها با ارائه تبیین جدیدی از معارف دینی، بر اهمیت نقش فرهنگ در تحول اجتماعی و سیاسی در همه سطوح تأکید کرد و در عمل چنین تحولی را بر پایه فرهنگی دینی در یک جامعه بزرگ رهبری نمود و پس از پیروزی انقلاب، مرجع حقوقی ومستقبل و عالی‌رتبه‌ای را برای سیاست‌گذاری فرهنگ در سطح ملی تأسیس کرد. پس از آن بود که فرهنگ جایگاه تأثیرگذاری در تحلیل تحولات اجتماعی پیدا کرد،‌به طوری که اخیراً در متون علوم اجتماعی از تجربه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل ظهور این رویکرد نظری یاد می‌شود.

فرهنگ زمینه و ظرف امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و امروز در پی تسهیل و تسریع ارتباطات اجتماعی از جمله بر اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌طرف و مظروف در هم فرورفته، به طوری که بعضاً تفکیک امر فرهنگی از امر اقتصادی دشوار شده است. تا جایی که در صنایع فرهنگی تفکیک اقتصاد از فرهنگ عموماً غیرممکن است. تجربه بیش از سه دهه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در ایران حاکی از آن است که بدون زیرسازی فرهنگی، ساختارها و سازوکارهای اقتصادی پایداری و پذیرش عمومی نمی‌یابد و بدون الزامات اقتصادی سیاست‌های فرهنگی اجرا نمی‌شود.

طرح هدف‌مندی یارانه‌ها مصداق تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ و اقتصاد است. رفتار مردم نسبت به مرحله اول و دوم این طرح فقط ناشی از وضع اقتصادی و سیاسی کشور نبود، بلکه بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت، مردم رفتار تقریباً یکسانی از خود بروز دادند.

مهندسی فرهنگ و اقتصاد کشور نیازمند مجموعه فرمول‌های یکپارچه و جامع است. این یکپارچگی به لحاظ ساختاری و فرایندی تا کنون میسر نبوده است. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه جامع حرکت کشور به شرطی این نقیصه بزرگ را مرتفع خواهد کرد که الگوی اقتصاد و فرهنگ به مثابه کالبدی یکپارچه طراحی شود و معنویت اسلامی روح این کالبد باشد.

منبع: خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
طرح هدف‌مندی یارانه‌ها مصداق تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ و اقتصاد است. رفتار مردم نسبت به مرحله اول و دوم این طرح فقط ناشی از وضع اقتصادی و سیاسی کشور نبود، بلکه بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت، مردم رفتار تقریباً یکسانی از خود بروز دادند.صادق واعظ‌ زاده

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.