بیدارگر اقلیم قبله

محمدرضا حکیمی در 86 سالگی دیده از جهان فروبست. او چندان به سخنرانی مایل نبود. اما آثار عدیده ای نوشت و ایده هایی را در میان آورد. از عدالت گفت؛ از مکتب تفکیک سخن گفت. با فلسفه و عرفان مخالفت کرد. گفت که ساحتِ دین را باید از این امور مبّرا داشت. سخنان و ایده هایش مورد نقدهایی قرار گرفت. شخصیتِ او اما مورد تمجید گرایشهای مختلف فکری بود. دین آنلاین کوشید تا در لایوهای اینستاگرامی به گفتگو با سه تن از صاحب نظران در خصوص اندیشه حکیمی بپردازد.

در این پرونده نیز، برخی دیگر از زوایای اندیشه محمدرضا حکیمی مورد بررسی قرار گرفته است:

 

روشنفکران ایرانی و محمدرضا حکیمی به قلم سیدهادی طباطبایی

سودای عدالتِ حکیمی| مهدی دلیر

فلسفه و فیلسوفان در نظر حکیمی| محمدرضا زارعی

تأملی در آثار محمدرضا حکیمی| علی هادی پور

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.