معرفی سی مسجد در سی روز رمضان

سایت رسمی مساجد فرانسه برای سومین سال متوالی بنا دارد سی مسجد فعال این کشور را در سی روز ماه مبارک رمضان معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «تروه تموسک»، سایت رسمی مساجد فرانسه به آدرس… برای سومین سال متوالی بنا دارد سی مسجد فعال این کشور را در سی روز ماه مبارک رمضان معرفی کند در هر یک از این برنامه های معرفی یک مقاله، تصاویر و ویدئویی از مسجد منتشر می شود.

معرفی سی مسجد فرانسه به همه زبان های زنده صورت می گیرد در این باره پایه گذاران ساخت هر مسجد نیز معرفی می شوند.

سالهای 2011 و 2012 معرفی سی مسجد دیگر در فرانسه صورت گرفت که متاسفانه نشانگر آن بود که اکثر مساجد فرانسه سالن های ساده و کوچک هستند.
سایت رسمی مساجد فرانسه برای سومین سال متوالی بنا دارد سی مسجد فعال این کشور را در سی روز ماه مبارک رمضان معرفی کند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.