دادگاه عالی آمریکا

روزنامه گاردین 18 ژوئن

یکی از پرونده هایی که اخیرا دادگاه عالی آمریکا با آن مواجه شده است قانونی بودن اجرای مراسم نیایش و دعا پیش از مراسم رسمی حکومتی در آمریکاست. ظاهرا بیشتر مراسم رسمی در آمریکا با برگزاری یک نیایش و نیز اعلام وفاداری به پرچم آمریکا آغاز می شود. اما از آنجایی که تنوع مذهبی در آمریکا زیاد است اخیرا کسانی که مسیحی نیستند نیایش های اجرا شده قبل از این مراسم را زیادی مسیحی می دانند و خواستار تجدید نظر در حکم داداگاه عالی در 1998 مبنی بر قانونی بودن این مراسم هستند. آدرس خبر: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jun/18/supreme-court-prayer-legislative-sessions
نیایش هنگام برگزاری مراسم رسمی در آمریکا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.