معرفی کتاب: «دانش تفسیر درسنت یهودی-مسیحی» / برای فهم کاملتر کتب مقدس نیازمند تفسیر هستیم

کتاب «دانش تفسیر درسنت یهودی-مسیحی» نوشته فهیم عزیز با ترجمه علی نجفی نژاد از سوی انتشارات دانشگاه مفید منتشر شده است. در سنت یهودی- مسیحی و تفسیر عهد قدیم و جدید نیز برای فهم کامل تر و دقیقتر نیازمند اطلاع از روش های تفسیری، مبانی تفسیری، و تاریخچه تفسیر عهدین هستند.

درباره دانش تفسیر درسنت یهودی-مسیحی آثار چندانی به زبان فارسی موجود نیست. از اینرو تقویت ادبیات این موضوع برای جامعه علمی ما امری لازم و ضروری است.

کتاب حاضر که ترجمه کتاب گرانسنگ علم التفسیر است، به معرفی جامع تاریخچه، مکاتب و روش های تفسیری کتاب مقدس از آغاز پیدایش تا عصر حاضر پرداخته است. شناخت کتاب مقدس، تحولات تفسیری آن، گزارش و بررسی رویکردهای فلسفی، هرمنوتیکی، زبان شناختی، ادبی و بلاغی به تفسیر کتاب مقدس از جمله مباحث مطرح شده در کتاب است. افزون بر متخصصان، همه علاقمندان به دین پژوهی و تفسیر متون دینی، مخاطبان این اثر ارزشمند هستند.

امروزه برای درک قرآن کتاب های مربوط به روش تفسیری قرآن اهمیت مضاعفی یافته است و اولین مرحله در ورود به تفسیر متون مقدس دینی پاسخ به سؤالاتی از قبیل روش تفسیری و مبانی تفسیر است. این مسئله اختصاصی به مفسران قران ندارد بلکه در سنت یهودی- مسیحی و تفسیر عهد قدیم و جدید نیز برای فهم کامل تر و دقیقتر نیازمند اطلاع از روش های تفسیری، مبانی تفسیری، و تاریخچه تفسیر عهدین هستند.

کتاب «علم التفسیر» نوشته کشیش دکتر فهیم عزیز از کتب ارزشمند در این زمینه است که برای محققان در زمینه ادیان یهود و مسیحیت و فهم عهدین راهگشاست و برای پژوهشگران در زمینه تفسیر قرآن کریم نیز اشارات و تنبیهات مفیدی دارد.

 تاریخ و مکاتب تفسیر کتاب مقدس، قواعد عمومی تفسیر کتاب مقدس، تفسیر خاصّ( شیوه ها و روش های تفسیر کتاب مقدس) گام های عملی در تفسیر بخشهای چهارگانه این کتاب را تشکیل می دهند.

کلیات، تفسیر کتاب مقدس از آغاز تفسیر یهودی تا پایان عصر کلیسای نخستین، دوران مکاتب تفسیری بزرگ و قدیمی، تفسیر کتاب مقدس از قرون وسطا تا عصر اصلاحات، دوران بعد از اصلاحات تا عصر حاضر، کتاب مقدس، زبان کتاب مقدس، پیشینه تاریخی –فرهنگی کتاب مقدس، سیاق، زبان تصویری، صورت های مجازی، نماد و عمل نمادین، مثال و تفسیر مثالی، نوشته های شعری و چگونگی تفسیر آنها، نوشته های مکاشفه ای و تفسیر آنها، مَثَل ها و تفسیر آنها، نبوت ها و تفسیر آنها، تفسیر الاهیاتی کتاب مقدس، تفسیر عبادی و رفتاری کتاب مقدس، روش عملی، فصول بیستگانه این کتاب را تشکیل می دهند.

کتاب «دانش تفسیر درسنت یهودی-مسیحی» نوشته فهیم عزیز با ترجمه علی نجفی نژاد برای نوبت اول پائیز امسال در 632 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفید منتشر شده است.

 

منبع: خبرگزاری مهر

 
کتاب «دانش تفسیر درسنت یهودی-مسیحی» نوشته فهیم عزیز با ترجمه علی نجفی نژاد از سوی انتشارات دانشگاه مفید منتشر شده است. در سنت یهودی- مسیحی و تفسیر عهد قدیم و جدید نیز برای فهم کامل تر و دقیقتر نیازمند اطلاع از روش های تفسیری، مبانی تفسیری، و تاریخچه تفسیر عهدین هستند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.