کتاب «پیرامون فلسفه اصول فقه» به بازار آمد

کتاب «پیرامون فلسفه اصول فقه» نوشته مسعود فیاضی با نگاهی بر آرای مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام این کتاب در سه بخش تنظیم شده‌است.

 

بخش نخست به مباحث «درباره فلسفه اصول فقه» می‌پردازد. در این بخش مباحثی مانند تعریف، روش، هدف، فایده، ساختار مسایل و قلمرو فلسفه اصول فقه و تفاوت آن با رئوس ثمانیه و مبادی علم در قالب سه مقاله و یک مصاحبه بیان شده‌اند.

 

بخش دوم به بعضی مسایل دانش جدید فلسفه اصول فقه مانند «ارتباط علم کلام با دانش اصول فقه»، «مراد جدی و کاربردشناسی در اصول فقه»، «تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه»، «نگاهی نو به مولوی و ارشادی ‌بودن احکام و برایند روش‌شناختی آن»، «نظریه حق»، «ماهیت احکام امضایی»، «درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک» و «ظرفیت‌شناسی علم اصول فقه برای تولید علوم انسانی اسلامی» اشاره می‌کند که تا حد امکان با محوریت آرای محقق اصفهانی تبیین شده‌اند.

 

بخش سوم کتاب نیز به ابعاد کلامی و فلسفی مرحوم محقق اصفهانی مربوط می‌شود و در قالب دو مقاله سامان یافته است.

 

کتاب فلسفه اصول فقه به کوشش مسعود فیاضی با شمارگان پانصد نسخه در ۶۵۹ صفحه و قیمت ۳۲هزار تومان به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده‌است.
کتاب «پیرامون فلسفه اصول فقه» نوشته مسعود فیاضی با نگاهی بر آرای مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی به زیور طبع آراسته شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.