ده درصد مردم تحت پوشش کمیته امدادند

یک چهارم هزینه های کمیته امداد از طریق کمک های مردمی تامین می شود.

حسین انواری  در گفت وگو با خبرنگاران گفت: حجم این کمکها سالانه بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال است.

وی زکات، صندوق های کمک و … را از جمله این کمکها برشمرد و ادامه داد: کمک های مردمی به محرومین از طریق این نهاد سال قبل قریب 30 درصد افزایش داشت.

انواری شمار افراد زیرپوشش کمیته امداد در کشور را قریب چهار میلیون و 500 هزار نفر ذکر کرد و گفت: قریب سه میلیون نفر نیز در کشور از خدمات موردی این نهاد برخوردار می شوند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: یک میلیون و 500 هزار نفر سالمند، حدود 800 هزار دانشجو و دانش آموز، زنان سرپرست خانوار از جمله افراد زیرپوشش این نهاد هستند که از خدمات کمیته امداد بهره مند می شود.

منبع: ایرنا
یک چهارم هزینه های کمیته امداد از طریق کمک های مردمی تامین می شود.سرپرست کمیته امداد امام خمینی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.