کنفرانس مقابله با اسلام‌هراسی در رسانه

کنفرانس بین‌المللی مقابله با اسلام‌هراسی در رسانه سیزدهم تا پانزدهم دسامبر (۲۲تا۲۴آذر ماه سال جاری) در شهر لیل فرانسه برگزار می شود.

به گزارش دین آنلاین به نقل از سایت آیسیسکو این کنفرانس با حضور نخبگان علم رسانه و با همت سازمان آیسیسکو و همکاری اتحادیه رسانه‌های اسلامی و آموزشگاه علوم انسانی ابن سینا در فرانسه، با هدف تصحیح

چهره اسلام و مسلمانان در رسانه های گروهی جهان برگزار خواهد شد.

این کنفرانس در چارچوب فعالیت‌های آیسیسکو برای مقابله با اسلام هراسی و تبلیغات ضد اسلامی از سال ۲۰۰۵تاکنون برگزار می گردد.

هدف از برگزاری کنفرانس، آموزش رسانه‌نگاران برای مقابله با مخدوش جلوه دادن چهره اسلام و مسلمین در رسانه‌ها که در اجلاس اخیر آیسیسکو و همچنین هفتمین و هشتمین کنفرانس وزرای رسانه

کشورهای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت، می باشد.

در این کنفرانس همچنین راهکارهای مقابله با پدیده ایسلاموفوبیا(اسلام هراسی) و نقش رسانه‌ها در آن، روش های همکاری‌های مشترک و هماهنگی بین رسانه‌نگاران در جهت توسعه فرهنگ حقوق بشر

و تمایز قائل شدن میان آزادی بیان و توهین به ادیان و مقابله با تعصب و نفرت دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش سایت آیسیسکو این کنفرانس با حضور نخبگان علم رسانه و با همت سازمان آیسیسکو و همکاری اتحادیه رسانه‌های اسلامی و آموزشگاه علوم انسانی ابن سینا در فرانسه، با هدف تصحیح

چهره اسلام و مسلمانان در رسانه های گروهی جهان برگزار خواهد شد.

این کنفرانس در چارچوب فعالیت‌های آیسیسکو برای مقابله با اسلام هراسی و تبلیغات ضد اسلامی از سال ۲۰۰۵تاکنون برگزار می گردد.

هدف از برگزاری کنفرانس، آموزش رسانه‌نگاران برای مقابله با مخدوش جلوه دادن چهره اسلام و مسلمین در رسانه‌ها که در اجلاس اخیر آیسیسکو و همچنین هفتمین و هشتمین کنفرانس وزرای رسانه

کشورهای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت، می باشد.

در این کنفرانس همچنین راهکارهای مقابله با پدیده ایسلاموفوبیا(اسلام هراسی) و نقش رسانه‌ها در آن، روش های همکاری‌های مشترک و هماهنگی بین رسانه‌نگاران در جهت توسعه فرهنگ حقوق بشر

و تمایز قائل شدن میان آزادی بیان و توهین به ادیان و مقابله با تعصب و نفرت دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کنفرانس بین‌المللی مقابله با اسلام‌هراسی در رسانه سیزدهم تا پانزدهم دسامبر (۲۲تا۲۴آذر ماه سال جاری) در شهر لیل فرانسه برگزار می شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.