دو ملاحظه درباره گیاهخواری

در کشوری مانند ایران که هنوز درگیر مشکلاتی مانند آلودگی کشندۀ هوا، ترافیک، ناامنی، سرقت، طلاق، قاچاق، فقر و بنیادگرایی مذهبی و قومی است، مشکل گوشت‌خواری، جزء مشکلات لوکس است.

دو ملاحظه دربارۀ گیاه‌خواری:

1. در میان دلایل گیاه‌خواری، دلیل اخلاقی برای من اهمیت بیشتری دارد؛ اما این دلیل مبتنی بر یک فرض است و آن، این است که حیوانات همچون انسان‌ها، مرگ را می‌فهمند و از آن هراس دارند. بر پایۀ این فرض، حیوانات درکی شبیه به درک انسان از مردن و نابودی دارند و به همین دلیل هنگام ذبح، دست و پا می‌زنند. به گمانم این فرض، قابل اثبات نیست. فرار آهو از شیر و دست‌وپا زدن گوسفند زیر تیغ سلاخ، مانند دیگر رفتارهای جانوران، کاملا غریزی است. آنچه واقعی است و هر حیوانی قطعا آن را درک می‌کند، دردی است که هنگام کشتن احساس می‌کند. این درد نیز جزئی از حیات حیوانی است. حتی اگر انسان دست از ذبح حیوانات بردارد و آنها را به زندگی طبیعی‌شان برگرداند، آنها خودشان همین‌دیگر را می‌کشند و می‌خورند.

 .2نهضت گیاه‌خواری در عصر ما، یک پدیدۀ غربی است. البته غربی بودن، به معنای بدی یا خوبی این پدیده نیست. به این معنا است که واقعیت‌ها و نیازهایی در غرب وجود دارد که انسان غربی را به این پدیده، محتاج و مایل کرده است؛ اما آیا آن واقعیت‌ها و نیازها در ایران و پاکستان و افغانستان هم وجود دارد؟ مصرف گوشت در کشورهای اروپایی به حدی از افراط رسیده است که گیاه‌خواری می‌تواند پادزهر آن باشد؛ در حالی که ما بدون اینکه اراده کنیم و تصمیم بگیریم، چندان گوشت‌خوار محسوب نمی‌شویم. قدرت خرید گوشت در کشورهای فقیر و نیز نوع غذاهایی که ما می‌پزیم و می‌خوریم، ما را در میانۀ گوشت‌خواری و گیاه‌خواری قرار می‌دهد. پس گوشت‌خواری در ایران، با گوشت‌خواری در آمریکا و اروپا، به یک معنا نیست.
 

غربی بودن پدیدۀ گیاه‌خواری، معنای دیگری هم دارد. غربی‌ها پس از حل یا کاهش بسیاری از مشکلات خود، به فکر حل مشکل گوشت‌خواری هم افتاده‌اند. اما گوشت‌خواری اگر مشکل‌زا و ناپسند هم باشد، در میان هزاران مشکل و امور ناپسند دیگری که ما داریم، قابل اعتنا نیست. در کشوری مانند ایران که هنوز درگیر مشکلاتی مانند آلودگی کشندۀ هوا، ترافیک، ناامنی، سرقت، طلاق، قاچاق، فقر و بنیادگرایی مذهبی و قومی است، مشکل گوشت‌خواری، جزء مشکلات لوکس است.

به نقل از صفحه فیسبوک نویسنده

در کشوری مانند ایران که هنوز درگیر مشکلاتی مانند آلودگی کشندۀ هوا، ترافیک، ناامنی، سرقت، طلاق، قاچاق، فقر و بنیادگرایی مذهبی و قومی است، مشکل گوشت‌خواری، جزء مشکلات لوکس است.رضا بابایی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.