وظیفه اصلی بسیج حفاظت از فرهنگ است

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب که جریان و فرهنگ بسیجی نباید به تقلیل‌سازی روی آورد، افزود: وظیفه اصلی بسیج حفاظت از فرهنگ است تا از این طریق بتوان به الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت دست پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، سیدعباس صالحی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش انقلاب اسلامی، فرصت‌ها و تهدیدها در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه نیاز ما به بسیج پایان یافته نیست، گفت: مهمترین اصل در توسعه الگوی ایرانی اسلامی معنویت‌گرایی است.

وی با بیان اینکه 8 سال دفاع مقدس یک سوخت تاریخی برای کشور محسوب می‌شود که باید فرهنگ بسیج حافظ این سوخت تاریخی باشد، اظهار داشت: فرهنگ بسیجی سوخت توسعه جامعه اجتماعی امروز است.

صالحی خاطرنشان کرد: در الگوی توسعه اسلامی ایران پیشرفت مولفه‌ای همچون عدالت‌گرایی مطرح می‌شود که در فرهنگ بسیجی ایثار و از خودگذشتگی اجتماعی وجود دارد که مصداق همان عدالت‌گرایی است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه حوزه معنویت‌گرایی یک اصل مهم در الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت محسوب می‌شود، اظهار کرد: عصر اخلاص یک عنصر قابل توجه در حوزه معنویت‌گرایی بوده که فرهنگ بسیجی از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است.

وی تصریح کرد: بسیج را نمی توان در قالب یک سازمان نمی‌توان تعریف کرد چون سازمان‌ها ساختاری فیزیکی و هرمی دارند و از منابعی برخوردار هستند اما بسیج یک فرهنگ است.

صالحی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تعبیر فرهنگ را برای بسیج به کار برده‌اند،گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند هیئت مدیره و مسئولان بسیجی باید کاری کنند تا حقیقت بسیج در جامعه به شکل فرهنگ دربیاید.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نگاه ما به کارکرد و فلسفه بسیج باید روشن باشد و آن را در قالب یک سازمان همچون سایرسازمان‌ها تعریف نکنیم، گفت: جوامع زمانی به پیشرفت رسده‌اند که به خودباوری دست یافته‌اند.

صالحی با تاکید بر اینکه در ملت‌های مختلف بحث‌هایی در ارتباط با توسعه اجتماعی وجود دارد، افزود: پیشرفت اجتماعی ملل متوقف بر خودباروی ملی است یعنی ملت‌ها به داشته‌ها و استعدادهای خود باور داشته باشند.

صالحی با بیان اینکه در فضای اجتماعی گسست‌های اجتماعی نیز وجود دارد بنابراین  فرهنگ بسیجی این گسست‌ها را از بین می‌برد، تصریح کرد: کار بدون انتظار مزد بخشی از فرهنگ تعهدگرایی بسیج است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: توسعه‌های اجتماعی در ملل‌هایی اتفاق افتاده که پیش‌نیاز فرهنگ توسعه را داشته‌اند و فرهنگ بسیجی با توسعه پیشرفت اجتماعی پیوند دارد.

صالحی با اشاره به اینکه اگر از دهه پیشرفت صحبت می‌کنیم بدون این فرهنگ راه به جایی نبرده و مسیر حرکت به قله پیشرفت را پیدا نمی‌کنیم،افزود: رکن دوم توسعه اجتماعی جامعه‌گرایی است یعنی احساس تعلق اجتماعی در افراد قوی باشد، فرهنگ بسیجی فرهنگی جامعه‌گرا است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ارجاعات جامعه‌گرایی در فرهنگ بسیجی قالب‌های متفاوتی دارد که احساس مسئولیت اجتماعی را مسئولیت برتر می‌داند، تصریح کرد: فرهنگ خودباوری مقدمه توسعه اجتماعی است، اگر ملتی به دنبال عزتمداری است باید این فرهنگ را داشته باشد.

وی با اشاره به این مطلب که  هیچ توسعه اجتماعی بدون نشاط اجتماعی به وجود نمی‌آید، تصریح کرد: فرهنگ بسیجی یک فرهنگ توسعه‌زای با نشاط اجتماعی است.

صالحی افزود: بسیج اگر در اهداف خرد قرار گیرد اهداف بزرگ را از دست می‌دهد در واقع بسیج متعلق به یک ملت است و باید برای یک ملت باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه بسیج باید حافظ، حافظه تاریخی و سوخت ملی باشدکه این سوخت ملی ارزشی بالاتر از سوخت هسته‌ای دارد، گفت: جریان و فرهنگ بسیجی نباید به تقلیل‌سازی روی آورد، کار اصلی بسیجی حفاظت از فرهنگ است تا از این طریق بتوان به الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت دست پیدا کرد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: نیاز ما به بسیج پایان یافته نیست چون فرهنگ بسیجی فرهنگ مقون جامعه اجتماعی ما است و نیاز به فرهنگ بسیجی همواره وجود دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی در قالب 8 سال دفاع مقدس شکل گرفت عنوان کرد: اگر به 8 سال دفاع مقدس رجوع کنیم می‌بینیم که فرهنگ اعتماد به نفس و خودباوری در یک جامعه پرتنش و پردشمن آن زمان کشور بسیار گسترده بود.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب که جریان و فرهنگ بسیجی نباید به تقلیل‌سازی روی آورد، افزود: وظیفه اصلی بسیج حفاظت از فرهنگ است تا از این طریق بتوان به الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت دست پیدا کرد.معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.