نرخ رشد جمعیت تا ۲۰ سال دیگر صفر می‌شود

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نرخ باروری 1.8 درصدی در کشور، گفت: اگر این روند ادامه یابد در 20 سال آینده جمعیت کشور به 90 میلیون نفر و نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر امروز درحاشیه همایش بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن اظهارداشت: در بدبینانه ترین حالت، اگر نرخ باروری به یک و سه دهم درصد برسد در ده سال آینده نرخ رشد کشور صفر می شود.

وی تصریح کرد: البته با سیاستگذاری‌ها و جهت گیریهای مثبت تلاش می کنیم نرخ باروری به زیر یک و هشت دهم درصد کاهش نیابد و به یاری خدا نرخ صفر درصدی رشد جمعیت را تجربه نخواهیم کرد.

عادل آذر با اشاره به سرشماری عمومی نفوس ومسکن درسال 90 و اشکار شدن برخی زوایای پنهان ترکیب جمعیتی، گفت: نرخ رشد جمعیتی کشور از سال 85 تا 90 از یک وشش دهم درصد به یک و سه دهم درصد رسیده که یک هشدار جدی است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: بعد خانوار شهری  از چهارو دو دهم نفر به سه ونیم نفر درهرخانوار و درروستاها از چهار و هفت دهم نفر به سه و شش دهم نفر رسیده که نشانگر کاهش شدید است.

عادل آذر گفت : نرخ باروری درکشور به یک و هشت دهم درصد رسیده و جمعیت بالای 65 سال کشور که جمیعت پیر اطلاق می شود به 6 درصد رسیده و درافق سال 95 به بالای 10 درصد می رسد و کشور ما بر اساس استانداردهای جمعیتی دنیا در ترکیب کشورهای پیر قرار می گیرد.

وی با بیان  اینکه برخی استانها رشد صفر درصدی جمعیت را تجربه می کنند ، گفت : این امر بویژه دراستانهای شمالی نگران کننده است و بعد خانوار دراین استانها بشدت کاهش یافته و نرخ رشد جمعیت انها به کمتر از نیم درصد رسیده است.

عادل آذر گفت : همچنین برخی استانها مانند اردبیل که پیش از این مهاجر پذیر بودند ، متاسفانه مهاجرفرست شده اند.

باید آمارهای ما ملاک تصمیم گیری باشد

رئیس مرکز اآار ایران با تاکید بر اینکه این مرکز مرجع تمام امارهای کشور است، گفت : در تصمیم گیری های کشور باید آمار دقیق و درست و آمارهای مرکز آمار ایران ملاک قرار گیرد.

عادل آذر امروز در همایش تحلیل آمارهای سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390 افزود: اگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک آمار ، در مجلس شورای اسلامی امار دیگری و  دردولت یک آمار ملاک عمل و تصمیم گیری باشد به نتیجه ای نخواهیم رسید.

وی با بیان اینکه مرکز امار ایران تنها به وظیفه علمی و تخصصی خود عمل می کند و به تحلیل محتوای آمارهای تولید شده کاری ندارد ، افزود : مانند هواشناس هستیم و وضعیت را می گوییم و با ذهنیات سیاسی یا منافع شخصی وگروهی به امارها نگاه نمی کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد : در کار ما نگاه احساسی و سیاسی وجود ندارد و تلاش می کنیم آمارها را واقعی وعلمی اعلام کنیم .

وی با بیان اینکه برای سال 91 چند نرخ رشد اقتصادی اعلام شده است ، افزود : قانون تصریح می کند آمار مرکز آمار باید ملاک عمل واقع شود.

عادل آذر با بیان اینکه درباره نرخ باروری هم مرکز آمار ایران عدد یک و هشت دهم درصد را اعلام کرده است، گفت: در مواقع مختلف اعداد متنوع مانند  یا یک و شش دهم درصد و عددهای دیگر اعلام شده است که باعث سردرگمی و بی انسجامی در سیاستگذاری ها می شود.

وی با اشاره به اینکه براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 90 نرخ رشد جمعیت کشورنسبت به سرشماری سال 85 کاهش داشته است ، افزود : متاسفانه در روستاهای کشور این نرخ به شدت کاهش یافته است.

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه سرشماری عمومی بعدی کشور درسال 95 و بدون کاغذ انجام خواهد شد ، افزود : تعداد پرسش ها در  این سرشماری از حدود 70 پرسش  سال 90 به حدود 20 پرسش کاهش خواهد یافت و مدت پاسخگویی را از سی به ده دقیقه می رسانیم.

تورم نقطه به نقطه درحال کاهش است

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه درحال کاهش است ، گفت : نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه در مناطق شهری به 36 و دو دهم درصد و در مناطق روستایی به حدود 40 درصد رسیده است.

عادل آذر افزود : عددهای مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه مهر امسال در مقایسه با مهر پارسال در مناطق شهری 5 و در مناطق روستایی 6 درصد کاهش یافته است.

وی درباره اینکه چرا مراجع مختلف آمارهای متفاوتی اعلام می کنند، گفت: قانون نهادی را منع نکرده است که آمارهای مختلف را تولید نکند اما قانون برنامه پنجم مرکز آمار ایران را مسئول تولید و انتشار رسمی آمارهای رسمی کشور اعلام کرده است.

 
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نرخ باروری 1.8 درصدی در کشور، گفت: اگر این روند ادامه یابد در 20 سال آینده جمعیت کشور به 90 میلیون نفر و نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد.رئیس مرکز آمار ایران

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.