کنفرانس اسلام و لائیسم و تجربه آن در جمهوری آذربایجان

“کنفرانس اسلام و لائیسم و تجربه آن در جمهوری آذربایجان و انعکاس آن در فرانسه” در شهر بوردو برگزار شد

کنفرانس بین‌المللی «اسلام و لائیسم و تجربه آن در جمهوری آذربایجان و انعکاس آن در فرانسه» برگزار شد.
به گزارش جهان ادیان، کنفرانس بین‌المللی «اسلام و لائیسم و تجربه آن در جمهوری آذربایجان و انعکاس آن در فرانسه» با همکاری کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان و جمعیت آذربایجانی‌های اروپا، در شهر بوردو فرانسه برگزار شد.
در این کنفرانس که نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه مسائل دینی در فرانسه حضور داشتند، "نجات محمدلی" مدیر شعبه روابط خارجی کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان، در سخنانی درباره تاریخ رواداری دینی و وضعیت کنونی آن در آذربایجان تأکید کرد:‌ مدل رواداری دینی در آذربایجان بر اساس ویژگی‌های ملی مردم آذربایجان که ریشه در تمدن کهن این سرزمین دارد تکیه زده است.

 
“کنفرانس اسلام و لائیسم و تجربه آن در جمهوری آذربایجان و انعکاس آن در فرانسه” در شهر بوردو برگزار شد
در جمهوری آذربایجان برگزار شد:

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.