گزارش رئیس جمهور از رویکرد فرهنگی دولت در صد روز نخست

«هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست»؛ شاید از مهمترین و ماندگارترین جمله های مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری به مناسبت صدمین روز آغاز دولت یازدهم باشد. برخی معتقدند فاصله حرف تا عمل را نمی توان در صد روز پر کرد، اما گفتن برخی سخنان نوید دهنده تغییرات بسیار در عرصه های گوناگون فرهنگ است.
مهمترین بخشهای سخنان رئیس جمهور درباره مسائل فرهنگی در زیر می آید:

– ما باید به صاحبان فرهنگ اعتماد کنیم  ، صاحبان فرهنگ کشور فرهیختگان و بزرگان ما هستند  بعضی ها  در بعضی مقاطع به آنها خیلی  بی اعتمادی کردند به نویسندگان  و فیلمسازانمان  اعتماد کنیم. در همین 100 روز بسیاری از کتاب هایی که ممنوع شده بود  آزاد و چاپ  شد ، بسیاری از نویسندگان ممنوع القلم شده بودند که آنها را به صریح القلم  تبدیل کردیم یعنی بروند  قلم بزنند و هر چه دلشان می خواهد بنویسند البته در چارچوب قانون  بنویسند  البته خود اینها  اهل این کشورند  وطن دوستند و علاقه مند به این کشور هستند.    

-باید در امور فرهنگی قانون شفاف وجود داشته باشد. ما مقررات دست و پا گیر را در بخش فرهنگ و اقتصاد روان سازی می کنیم. باید فضای امنیتی را از فرهنگ قدم به قدم کم کرد.

–  هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست. زمانی که فیلم خوبی ساخته نمی شود و مردم از دیدن آن استقبال نمی کنند و به آن بی اعتنایی می کنند، فیلمساز یاد می گیرد که برای مردم چگونه فیلمی بسازد. باید در امور فرهنگی قانون شفاف وجود داشته باشد و مداخله دولت به حداقل برسد.

– باید به انجمن های صنفی فرهنگی اعتماد کرد، باید همدیگر را تحمل و فضای مناسبی برای امور فرهنگی ایجاد کنیم.

– نخستین قدم آشتی با اهل فرهنگ بود و در قدم بعدی کمک و حمایت دولت از اهل فرهنگ است  و خانه سینما که هیچ،  هر خانه دیگری را که بخواهند  باز می شود چرا که  کلید دست مردم است.

 – دنبال آزادی مسئولانه در جامعه هستیم

– احساس من این است که مذاهب، ادیان و اقوام مختلف احساس آزادی بیشتری می کنندکه این احساس هم از لحاظ روانی دیده می شود و هم دولت واقعا مصمم است و این امر یکی از اهداف بزرگ حقوق شهروندی است.

– هر کس تبعه این کشور است، چه در داخل و چه در خارج حقوق شهروندی دارد و  هر ایرانی باید احساس کند که زیر یک چتر واحد، هویت ایرانی و فرهنگ بلند آن قرار دارد و به آن افتخار کند.
«هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست»؛ شاید از مهمترین و ماندگارترین جمله های مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری به مناسبت صدمین روز آغاز دولت یازدهم باشد. برخی معتقدند فاصله حرف تا عمل را نمی توان در صد روز پر کرد، اما گفتن برخی سخنان نوید دهنده تغییرات بسیار در عرصه های گوناگون فرهنگ است.
مهمترین بخشهای سخنان رئیس جمهور درباره مسائل فرهنگی در زیر می آید:

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.