بازخوانی اندیشه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید آیت الله دکتر بهشتی منتشرشد

کتاب«نگاهی دوباره» بازخوانی اندیشه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید آیت الله دکتر بهشتی مجموعه مقالات نوشته شده از سوی جمعی از نویسندگان داخلی از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.

شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی برای ما ایرانیان نامی آشناست و تلاش مستمر وی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و کوشش های بی وقفه اش برای بنیان جمهوری اسلامی مشهور و مشهود است. اما آن چه از این شخصیت برجسته و تأثیرگذار تاریخ معاصر کمتر شناخته شده است، اندیشه های ژرف و تابناکی است که به شکلی نظام مند در زمینه های گوناگون ارایه کرده است.

 

مجموعه مقالاتی که در این کتاب آمده قرار بود در همایشی با همین عنوان در اسفندماه 90 در دانشگاه مفید و با همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی برگزار شود که به عللی ممکن نشد و اینک منتشر می شوند. در این مقالات تلاش شده دیدگاه شهید بهشتی در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسط صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی معرفی، نقد و ارزیابی گردد که  امید است مورد استفاده و علاقه مندان به آشنایی با اندیشه های آن شهید بزرگوار تاریخ فکری ایران معاصر و گفتمان نواندیشی دینی قرار گیرد.

 

شهید بهشتی ، نگاهی دوباره نوشته مجید رضایی دوانی، پیام آیت الله موسوی اردبیلی به همایش«نگاهی دوباره»، پیام آیت الله رفسنجانی به همایش، مکتب اجتهادی قم و ویژگی های آن نوشته سید مصطفی محقق داماد، اندیشه و بیان شهید بهشتی در نگاهی دیگر نوشته عبدالمجید معادیخواه از جمله برنامه ها و گزارش افتتاحیه همایش هستند.

 

شهید بهشتی و عقلانیت و الهیات رهایی بخش نوشته مجتبی امیری، شهید بهشتی و لیبرالیسم نوشته سید علیرضا حسینی بهشتی، قلمرو و اجبار در حکومت اسلامی به قلم محمد سروش، رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی؛ «نظریه امت و امامت» نوشته داود فیرحی، وجوه نهادگرایانه اندیشه و عمل شهید بهشتی به قلم شریف لک زایی، امنیت از دیدگاه شهید بهشتی، نوشته نجف لک زایی، قبای امامت بر قامت«امام» یا «امت»؛ تحلیلی بر نظریه «امت و امامت»در اندیشه سیاسی شهید بهشتی نوشته میثم محمدی، تعریف انسان در آیینه اندیشه شهید بهشتی به قلم محمد حسن مخبر، عقل و نقل و دلالت های معرفتی اندیشه شهید بهشتی نوشته عباس منوچهری، آزادی بیان و حدود آن، بحثی درباره کتب ضلال با نگاه به اندیشه های شهید بهشتی نوشته سید ابوالفضل موسویان، آزادی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی نوشته رحمت مهدوی، نوگرایی دینی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی به قلم منصور میر احمدی، علل و عوامل انحراف حکومت از دیدگاه شهید بهشتی نوشته سید جواد ورعی، جلوه های مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی با تأکید بر اندیشه های شهید بهشتی به قلم سید محمد علی هاشمی از جمله مقالات بخش دوم یعنی مقالات اجتماعی و سیاسی می باشند.

 

بررسی و تحلیل ماهیت پول و رابطه آن با ربا از دیدگاه شهید بهشتی در مقایسه با نظر غزالی، طالقانی و مطهری نوشته مجتبی باقری تودشکی، نسبت آرای شهید بهشتی با نظریه عدالت به قلم حسین راغفر، دیدگاه شهید بهشتی در مورد کار و فعالیت مولد نوشته عباس شاکری، مؤلفه های اصلی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی، نوشته محمد نقی نظرپور، بررسی و تحلیل دیدگاه شهید بهشتی در مورد پول و ربا به قلم محمدرضا یوسفی از جمله مقالات بخش سوم این کتاب یعنی مقالات اقتصادی هستند.در بخش آخر هم میزگرد خطوط کلی روش شناسی شهید بهشتی  سخنان فرشاد مؤمنی آمده است.

 

کتاب«نگاهی دوباره» بازخوانی اندیشه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید ایت الله دکتر بهشتی مجموعه مقالات نوشته شده از سوی جمعی از نویسندگان داخلی برای نوبت اول پائیز امسال و در559 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.

 
کتاب«نگاهی دوباره» بازخوانی اندیشه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید آیت الله دکتر بهشتی مجموعه مقالات نوشته شده از سوی جمعی از نویسندگان داخلی از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.