تبیین راه‌کارهای مقابله با کسری بودجه در «تامین مخارج دولت در اسلام»

کتاب «تامین مالی مخارج دولت در اسلام» که با موضوع تحلیل کسری بودجه و ارائه راهکارهای مقابله با آن در کشورهای اسلامی توسط منور اقبال و طریق‌الله خان، تالیف شده، به همت عبدالحسین جلالی و مسلم بمانپور، ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

کتاب «تامین مالی مخارج دولت در اسلام» با موضوع تحلیل کسری بودجه و ارائه راهکارهای مقابله با آن در کشورهای اسلامی و با هدف بحث در مورد چالش‌های کنونی تأمین مالی مخارج دولتی در پرتو اصول اقتصاد اسلامی توسط منور اقبال و طریق‌الله خان، تالیف شده به همت عبدالحسین جلالی و مسلم بمانپور، ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در مقدمه کتاب آمده است که دولت‌ها برای تأمین مالی برنامه‌های اساسی خود؛ مثل کاهش فقر و اجرای قوانین و مقررات نیاز به حجم عظیمی از منابع مالی دارند. در بیشتر کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، منابع مالی لازم در دسترس نیست. بنابراین در این کشورها کسری بودجه‌های سنگین، مشکل بسیار بزرگی شده است. چه چیزی می‌بایست روی دهد تا منجر به متعادل کردن عدم تطابق بین درآمدهای دولت و مخارجش شود؟ این یک مسئله پیچیده است. کاملاً واضح است که پاسخ‌هایی ساده و آسان وجود ندارد.

این کتاب مشتمل بر پنج بخش است؛ بخش اول به بررسی چالش و اهداف کتاب می‌پردازد. بخش دوم موقعیت پژوهشگران مسلمان در رابطه با حجم و هدف مخارج عمومی را مورد بررسی قرار داده و یک پیش‌زمینه تجربی در مورد تخصیص مخارج عمومی در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی فراهم می‌کند. در بخش سوم، ابزارهای مالی اسلامی برای تجهیز منابع دولتی، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بحث در مورد پتانسیل پدیده نوظهور صکوکِ سرمایه‌گذاری در این بخش بحث می‌شود. بخش چهارم به مکانیزم ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) برای تأمین مالی پروژه‌ها به عنوان شق دیگری از منابع تأمین مالی مخارج عمومی می‌پردازد و در بخش پنجم نتایج و راهبردهای سیاستی این کتاب بیان می‌شود.

 

کتاب به منظور نیل به هدف اصلی خود که همان بحث در مورد چالش‌های کنونی تأمین مالی مخارج دولتی در پرتو اصول اقتصاد اسلامی است به موضوعاتی نظیر « استخراج نکاتی در باب نقش مطلوب اقتصادی دولت (حکومت) و منابع سنتی درآمد دولتی و رئوس مخارج در اسلام از تاریخ و اندیشه‌های اقتصادی اسلام»؛ « ارزیابی اهمیت و ماهیت مسئله پیش‌‌روی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی و بررسی کافی در مورد منابع سنتی درآمد در اسلام به منظور مواجهه با چالش‌های کنونی»؛ « مطالعه سیر تکامل و درجه تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های دولتی و مسئله مهم صکوک به عنوان بهترین شکل استقراض»؛ « ارایه پیشنهادهایی برای ملاحظات سیاست‌گذاران» می‌پردازد.

 

کتاب در بخش پنجم، نتایج حاصل از پژوهش را اینطور مطرح می‌کند؛ در بحث مخارج و تامین مالی و درآمد‌های مالیاتی معتقد است «کلیه مخارج اصلی دولت، باید از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تأمین شود. تأمین مالی کسری بودجه، سیاست عمومیِ خوبی برای دولت‌ها نیست و در شرایط عادی باید از آن اجتناب شود.»

 

در رابطه با عمده مشکل سیستم تامین مالی که همان عدم تطابق بین درآمدها و مخارج دولت است کتاب به مواردی نظیر «اندازه بزرگ بخش عمومی، نیاز به مخارج سنگین برای مسائل دفاعی و امنیتی، ساختار مالیاتی انعطاف‌ناپذیر و محدود، فرار مالیاتی، وجود اعتبار مبتنی بر بهره (استقراض ربوی)، فقدان شفافیت و حاکمیت مناسب» اشاره دارد و لازم می‌داند این مشکلات به درستی بررسی شود.

 

یادآور می‌شود کتاب « تامین مالی مخارج دولت در اسلام » به قلم منور اقبال و طریق‌الله خان، تالیف شده و به همت عبدالحسین جلالی و مسلم بمانپور، ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.
کتاب «تامین مالی مخارج دولت در اسلام» که با موضوع تحلیل کسری بودجه و ارائه راهکارهای مقابله با آن در کشورهای اسلامی توسط منور اقبال و طریق‌الله خان، تالیف شده، به همت عبدالحسین جلالی و مسلم بمانپور، ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.