شماره ۴۶ فصلنامه اندیشه دینی منتشر شد

این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سردبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی ـ پژوهشی از سوی وزارت علوم است.

بررسی و نقد نظریه‌ حسن و قبح شرعی امام الحرمین جوبینی از دکتر محسن جوادی و امیر قربانی، سازگارگرایی پلی بین جبرگرایی و اختیار نوشته دکتر زهرا خزاعی و فاطمه تمدن، عرفان در ایران: جایگاه عرفان و تصوف و تعلیم و ترویج آن در ایران معاصر تألیف دکتر محمد فنایی اشکوری، تبیین وجودی اصل امتناع تناقض از دکتر محمد بنیانی از جمله مقالات این نشریه است.

همچنین مقاله دین و دنیا: بررسی نگرشهای متفاوت ادیان به دنیا از دکتر علیرضا شجاعی زند و نوآوری‌های ابن‌سینا در مسأله‌ علیت به کوشش دکتر احمد بهشتی، دکتر محسن ایزدی و محمودرضا میرزاجانی و تبیین آیات عتاب با توجه به آموزه‌ عصمت پیامبر(ص) از دیدگاه ملاصدرا از رضا نیرومند و الهام محمدزاده از دیگر مقالات منتشر شده در این شماره است.

مقاله بخش انگلیسی هم توجیه معرفت‌شناختی ادراک بی‌واسطه‌ی خداوند از دیدگاه فلسفه‌ی ملاصدرا نوشته دکتر عباس یزدانی است.

این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سردبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی ـ پژوهشی از سوی وزارت علوم است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.