علی مطهری: مقاله «امام پیشوای سایسی یا الگوی ایمانی؟» تنها رهبری سیاسی امامان را نفی کرده است.

علی مطهری عضو هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به توقیف روزنامه بهار گفت: «قطعا عذرخواهی روزنامه بهار و عدم انتشار این روزنامه به صورت داوطلبانه در حکم هیات نظارت بر مطبوعات موثر بوده است، چون نظر برخی اعضا لغو امتیاز این روزنامه بود، اما با اقدامات داوطلبانه مدیران این روزنامه حکم به توقیف و ارجاع روزنامه به دادگاه تنزل پیدا کند.»

به گزارش خانه ملت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدت زمان توقیف روزنامه بهار از سوی دادگاه مشخص می‌شود، افزود: «هیات نظارت بر مطبوعات وضعیت روزنامه بهار را رسیدگی کرد و برای تعیین تکلیف نهایی آن را به دادگاه ارجاع داد.»

مطهری با تاکید بر اینکه مقاله منتشر شده در روزنامه بهار تحت عنوان «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» اصل امامت را نقض کرده است، تصریح کرد: «در این مقاله امامت صرفا به معنای ولایت و هدایت معنوی گرفته شده و حکومت و رهبری سیاسی ائمه نفی شده است.»

وی مطهری با تاکید بر اینکه جای طرح این‌گونه مقالات در نشریات تخصصی است، ادامه داد: «مقاله منتشر شده در روزنامه بهار در برخی بخش‌ها به نظریات اهل سنت و در برخی بخش‌های دیگر به اعتقادات و نظریات وهابیت اشاره دارد.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «تعیین تکلیف نهایی روزنامه بهار با رای دادگاه مشخص خواهد شد.»
علی مطهری عضو هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به توقیف روزنامه بهار گفت: «قطعا عذرخواهی روزنامه بهار و عدم انتشار این روزنامه به صورت داوطلبانه در حکم هیات نظارت بر مطبوعات موثر بوده است، چون نظر برخی اعضا لغو امتیاز این روزنامه بود، اما با اقدامات داوطلبانه مدیران این روزنامه حکم به توقیف و ارجاع روزنامه به دادگاه تنزل پیدا کند.»

مطالب مرتبط
منتشرشده: ۱
  1. عباس صفوي

    کاش علی مطهری به جای نام خانوادگی یک ارزن بصیرت شهید مطهری داشت .

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.