بخش عمده اخوان المسلمین ملحد هستند 

علی جمعه مفتی پیشین مصر گفت: بخش عمده اخوان المسلمین ملحد هستند، شماری نماز می خوانند و روزه می گیرند اما عمدتا معنای واقعی دین را نمی دانند، لذا مانند خوارج می باشند.

به گزارش الیوم السابع، پایگاهای اینترنتی اخوان المسلمین، علی جمعه را به خاطر حمایتش از کودتای 30 ژوئن و همچنین حمایت از جانبداری ارتش به فرماندهی  عبدالفتاح السیسی از انقلاب مردم، مورد حمله قرار داده اند.

وی درباره حمله دانشجویان هوادار اخوان المسلمین در دانشگاه قاهره به سایرین، افزود: جماعت مزبور در زمینه تربیت هوادارانش شکست خورده است چون شیوه اعتراض آنان مانند کودکان خیابانگرد است، همچنین دانشجویان اخوانی با نشان دادن آرم چهار فراماسونری، بدترین الفاظ را درباره اش گفتند.

جمعه درباره ادعای اخوان مبنی بر فتوای وی به منظور قتل اعضای جماعت به پایگاه اینترنتی الیوم السابع گفت: اخوان اعضایش را بر پایه دروغ تربیت کرده است، آنان 5 هزار نسخه فیلم را توزیع نموده اند که فقط 49 ثانیه از کل فیلم اصلی در آن است آن وقت ادعا می کنند فیلم سری است.

وی در تکذیب فیلم افزود: تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مسالمت جو جایز نیست و عاملان تیراندازی باید محاکمه شوند، اما اخوان المسلمین دروغ می گوید چون از تظاهرات به سوی پلیس شلیک شد نه از پلیس به سوی مردم که نشان می دهد اخوان المسلمین دروغگوست.

علی جمعه درباره یوسف قرضاوی گفت: وی مردی بیمار و بیچاره است که دین و وطنش را فروخت، وی را نصیحت کردم که سابقه اش را با دنیاطلبی و گمراه کردن مردم خراب نکند اما نپذیرفت چون گمان دارد که جماعتش وی را در روز قیامت یاری خواهند نمود.
 
علی جمعه مفتی پیشین مصر گفت: بخش عمده اخوان المسلمین ملحد هستند، شماری نماز می خوانند و روزه می گیرند اما عمدتا معنای واقعی دین را نمی دانند، لذا مانند خوارج می باشند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.