تبعید روحانی بلندپایه اشرافی از وطن

روحانی بلندپایه کاتولیک و اسقف شهر لیمبورگ آلمان به دستور رهبر واتیکان از این شهر برای دوره ای موقت تبعید شد.

این دستور پاپ در پی آغاز تحقیق درخصوص دارایی ها و خانه ۳۱ میلیون یورویی فرانس پتر تبراتس وان الست صادر شده است.

آقای تبراتس فان الست که به «اسقف اشرافی» شهرت یافته مشخص نیست تا چه زمانی باید خارج از لیمبورگ سپری کند.

ساختمان مسکونی متعلق به اسقفِ کاتولیک، تبراتس فان الست نمای بیرونی ساده ای دارد و پیش تر کمتر کسی گمان می برد که در طراحی داخلی آن میلیون ها یورو هزینه شده باشد.

دارایی این اسقف ثروتمند به تازه ترین رسوایی واتیکان بدل شده است.
 
روحانی بلندپایه کاتولیک و اسقف شهر لیمبورگ آلمان به دستور رهبر واتیکان از این شهر برای دوره ای موقت تبعید شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.