ترجمه کتاب زیبایی‌شناسی منتشر شد

کتاب زیبایی‌شناسی از مجموعه کتاب راهنمای فلسفه بلک‌ول توسط نشر کتاب طه منتشر شد.

از مجموعه راهنمای فلسفه بلک‌ول، کتاب زیبایی‌شناسی تألیف سباستین گاردنر با ترجمه کاوه بهبهانی توسط نشر کتاب طه به تازگی در قطع پالتویی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

اندیشیدن به زیبایی و هنر، حوزه‌ای ژرف و متنوع از موضوعات فلسفی ایجاد می‌کند. اولین بخش از این نوشته نگاهی به تجربه زیبایی شناختی و داوری زیبایی شناختی دارد و این نگاه پیش زمینه‌ای برای بحث‌های زیبایی شناختی معاصر فراهم می‌کند. پس از آن هنر را در سه بخش با تمرکز بر مفاهیم کلیدی بازنمایی، بیان و معنا بررسی می‌کند.

از رابطه بین مباحث زیبایی شناختی با مباحث فلسفه اخلاق، متافیزیک و فلسفه ذهن و نیز جایگاه زیبایی شناسی در برخی از نظام‌های بزرگ فلسفی سخن خواهد رفت.

اندیشیدن به آثار هنری و بحث کردن درباره آن‌ها پرسش‌های فراوانی برای ما مطرح می‌کند چه چیز موجب می‌شود یک شیء در شمار آثار هنری بگنجد؟

رابطه فرم و محتوا در آثار هنری چیست؟ آیا آثار هنری از ذهن هنرمندان خبر می‌دهند؟ اگر منتقدان بر سر معنای فلان اثر دعوا داشتند ما باید کدام نظر را قبول کنیم؟ چرا این قدر به هنر اهمیت می‌دهیم؟ هدف فلسفه هنر اندیشیدن نظام مند به چنین پرسش‌هایی است.

فهرست:

مقدمه

۱. تجربه زیبایی شناختی و داوری

۲. ذات هنر

۳. ابعاد هنر

۴. هدف هنر

منابعی برای مطالعه بیشتر
پرسشهایی برای بحث

کتابنامه

واژه نامه

نمایه

از مجموعه راهنمای فلسفه بلک‌ول ، کتاب زیبایی‌شناسی تألیف سباستین گاردنر با ترجمه کاوه بهبهانی توسط نشر کتاب طه به تازگی در ۹۶ صفحه به بهای ۲۰ هزار تومان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.