سرکوب خانه به خانه اخوانی ها در مصر

روند سرکوب اخوانی ها در مصر از سوی نیروهای امنیتی این کشور گسترده تر شده و خانه به خانه انجام می شود.

به گزارش NPR محمد که یک معلم است در 17 سال اخیر در یک موسسه خیریه در قاهره مشغول بوده که برای دانش آموزان فقیر غذا و لباس و مقرری ماهانه تامین می کرده اما این معلم جوان اکنون متواری است و آن موسسه خیریه هم تعطیل، چرا که نیروهای پلیس مصر مدیر آن را به جرم ارتباط با اخوانی ها دستگیر کرده اند و دنبال بقیه کارمندان آن هم هستند.

محمد می گوید نیروهای امنیتی در ابتدای کار تنها به دفاتر اخوان المسلمین حمله می کردند اما اکنون کار به جایی رسیده که به گشت خانه به خانه و اداره به اداره و مسجد به مسجد روی آورده اند و هر کس طرفدار اخوان به نظر برسد را با خود می برند.
 
روند سرکوب اخوانی ها در مصر از سوی نیروهای امنیتی این کشور گسترده تر شده و خانه به خانه انجام می شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.