معنویت گرایی جای دین را در بریتانیا می گیرد

بر اساس یک نظرسنجی که در انگلیس صورت گرفته است گرایش به معنویت جای دین گرایی را در این کشور می گیرد.

نظر سنجی موسسه Christian think-tank نشان می دهد که بیش از 59% مردم انگلیس تنها به وجود برخی امور فرا مادی مانند ارواح، فرشته ها و موارد مشابه ایمان دارند و دین را در همین سطح تجربه می کنند.

بر اساس این نظرسنجی همچنین از هر چهار نفر، سه نفر معتقدند که در جهان اموری هست که از طریق دانش تجربی توجیه پذیر و قابل توضیح دادن نیستند و امور معنوی به حساب می آیند.

نلسون جونز روزنامه نگار و کارشناس امور اجتماعی با اشاره به این آمار در یادداشت خود در روزنامه New Statesman روز 19 اکتبر (جمعه 26 مهر) جامعه انگلیس را در حال از دست دادن دین و جانشین کردن آن با معنویت گرایی می داند.  
 
بر اساس یک نظرسنجی که در انگلیس صورت گرفته است گرایش به معنویت جای دین گرایی را در این کشور می گیرد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.