معنویت در ادبیات کودک و نوجوان

بازآفرینی ادبی پیام‌های معنوی در ادبیات کودک و نوجوان

گروه زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه فردوسی مشهد با هم‌کاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه امام رضا (ع) و کارگروه ادبیات کودک و نوجوان دانش‌گاه فردوسی، وبیناری با عنوان «معنویت در ادبیات کودک و نوجوان» برگزار می‌کند. استاد محسن هجری، نویسنده و پژوهش‌گر فعال در عرصه ادبیات کودک و نوجوان در این وبینار درباره بازآفرینی ادبی پیام‌های معنوی در ادبیات کودک و نوجوان سخن‌رانی خواهد کرد و به پرسش‌های همراهان پاسخ خواهد گفت.

زمان برگزاری: شنبه 29 آذرماه 1399

ساعت برگزاری: 18 تا 19:30

نشانی وبینار: https://vroom.um.ac.ir/lc

 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.