آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار کل کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار سراسر کشور بر اساس نوع فعالیت و گستره توزیع تا ابتدای مهرماه سال جاری را به تفکیک استان ها تدوین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، از مجموع 5679 نشریه دارای مجوز در سراسر کشور، تعداد 2635 نشریه هم اکنون در حال انتشار است که از این تعداد، استان تهران با انتشار 1349 نشریه از مجموع 2986 نشریه دارای مجوز، واجد بیشترین فراوانی انتشار نشریه در سراسر کشور است.

بنا بر این گزارش، از مجموع 2986 نشریه دارای مجوز در استان تهران، تعداد 101 نشریه به صورت روزنامه، 206 هفته نامه، 147 دوهفته نامه، 847 ماهنامه، 161 دو ماهنامه، 1251 فصلنامه، 234 دو فصلنامه، 26 سالنامه، 4نشریه به صورت دو شماره در هفته، 4 نشریه به صورت سه شماره در هفته و 5 نشریه به صور دیگر منتشر می شود.

در ادامه، گزارش آماری سایر استان ها به ترتیب فراوانی مجوز انتشار نشریه و به تفکیک ارائه می شود:

خراسان رضوی: دارای 232 نشریه دارای مجوز و 85 نشریه در حال انتشار

اصفهان: دارای 223 نشریه دارای مجوز و 116 نشریه در حال انتشار

قم: دارای 198 نشریه دارای مجوز و 62 نشریه در حال انتشار

گیلان: دارای 168 نشریه دارای مجوز و 99 نشریه در حال انتشار

کرمان: دارای 166 نشریه دارای مجوز و 102 نشریه در حال انتشار

آذربایجان شرقی: دارای 147 نشریه دارای مجوز و 79 نشریه در حال انتشار

مازندران: دارای 127 نشریه دارای مجوز و 57 نشریه در حال انتشار

فارس: دارای 123 نشریه دارای مجوز و 46 نشریه در حال انتشار

یزد: دارای 107 نشریه دارای مجوز و 72 نشریه در حال انتشار

خوزستان: دارای 102 نشریه دارای مجوز و 41 نشریه در حال انتشار

آذربایجان غربی: دارای 87 نشریه دارای مجوز و 56 نشریه در حال انتشار

مرکزی: دارای 83 نشریه دارای مجوز و 47 نشریه در حال انتشار

لرستان: دارای 72 نشریه دارای مجوز و 31 نشریه در حال انتشار

سیستان و بلوچستان: دارای 71 نشریه دارای مجوز و 22 نشریه در حال انتشار

همدان: دارای 68 نشریه دارای مجوز و 29 نشریه در حال انتشار

اردبیل: دارای 62 نشریه دارای مجوز و 15 نشریه در حال انتشار

البرز: دارای 61 نشریه دارای مجوز و 27 نشریه در حال انتشار

سمنان: دارای 61 نشریه دارای مجوز و 26 نشریه در حال انتشار

زنجان: دارای 56 نشریه دارای مجوز و 28 نشریه در حال انتشار

بوشهر: دارای 55 نشریه دارای مجوز و 31 نشریه در حال انتشار

قزوین: دارای 55 نشریه دارای مجوز و 25 نشریه در حال انتشار

کهکیلویه و بویر احمد: دارای 50 نشریه دارای مجوز و 28 نشریه در حال انتشار

چهار محال و بختیاری: دارای 48 نشریه دارای مجوز و 19 نشریه در حال انتشار

خراسان جنوبی: دارای 47 نشریه دارای مجوز و 25 نشریه در حال انتشار

کرمانشاه: دارای 45 نشریه دارای مجوز و 21 نشریه در حال انتشار

گلستان: دارای 44 نشریه دارای مجوز و 32 نشریه در حال انتشار

ایلام: دارای 40 نشریه دارای مجوز و 23 نشریه در حال انتشار

کردستان: دارای 35 نشریه دارای مجوز و 15 نشریه در حال انتشار

هرمزگان: دارای 35 نشریه دارای مجوز و 19 نشریه در حال انتشار

خراسان شمالی: دارای 25 نشریه دارای مجوز و 8 نشریه در حال انتشار

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار سراسر کشور بر اساس نوع فعالیت و گستره توزیع تا ابتدای مهرماه سال جاری را به تفکیک استان ها تدوین کرد.از سوی معاونت امور مطبوعاتی اعلام شد؛

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.