این‌ها لطف دولت ترکیه به مردم نیست

محمد گؤرمز رئیس سازمان دیانت ترکیه به بسته دموکراتیک دولت این کشور واکنش نشان داد.

 

به گزارش yazete.com گؤرمز در اولین اعلام نظر خود درباره مفاد ادیانی و مذهبی بسته دموکراتیک گفت: ما تشکر خود را نسبت به ارائه این بسته از نقطه نظر آزادی‌های دینی و عقیدتی اعلام می‌کنیم، اما هیچ‌کدام از این‌ها به عنوان لطف دولت به مردم به شمار نمی‌آید.

وی افزود: برای هر گامی که در راه آزادی دین و عقیده برای ساکنان این سرزمین در راستای برقراری صلح و دوستی میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون کشور برداشته می‌شود تشکر می‌کنیم اما حقیقتاً این‌ کار لطفی از جانب دولت به مردم نیست بلکه حقوقی است که از سوی آفریدگار ما به همه انسان‌ها عطا شده است.

وی تأکید کرد که ما خواهان افزایش گام‌ها در راستای اعطای آزادی‌های بیشتر در زمینه دین و عقیده هستیم.
محمد گؤرمز رئیس سازمان دیانت ترکیه به بسته دموکراتیک دولت این کشور واکنش نشان داد.گؤرمز رئیس سازمان دیانت ترکیه:

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.