مخالفت معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان با امکان قانونی شدن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، امکان قانونی ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را سبب آسیب دیدن روابط خانوادگی و فراهم آمدن زمینه سوءاستفاده برخی افراد می‌داند.

بنابر پیش‌بینی مولاوردی این قانون موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به پذیرش سرپرستی کودکان دختر بی‌سرپرست بشود.

او در انتقاد از امکان ازدواج فرزندخوانده و سرپرست به همان انتقاد دیگرانی چون مصطفی پورمحمدی اشاره کرده و گفته: مگر چند درصد از خانواده‌ها با چنین مشکلی مواجه بوده‌اند که قانون‌گذار در پاسخ به نیاز آنان، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را برجسته کرده و قالب قانونی به آن داده است؟

گفته شده هفته گذشته شورای نگهیان قانون «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» را که پیش‌تر به تصویب مجلس ایران رسیده بود به تأیید نهایی رسانده است؛ قانونی که به موجب تبصره آن بر ماده ۲۷ به سرپرستان کودک این اجازه را می‌دهد که با اجازه دادگاه با کودکی که به سرپرستی گرفته‌اند ازدواج کنند.

خانم مولاوردی در انتقاد از این قانون گفته: «اصل بر این است که اگر مانع خاصی وجود نداشته باشد، به علت محرم نبودن فرزندخوانده با پدر و مادرخوانده، امکان ازدواج با این دو وجود دارد، اما هیچ‌گاه قانون به صراحت مناسبات و روابط خصوصی افراد را دستکاری نکرده بود و به طور عریان این نوع ازدواج را ترویج نداده‌ بود.»

فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق کودک در ایران انتقادهای شدیدی به این بخش از قانون جدید فرزندخواندگی دارند.

شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، امکان قانونی ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را سبب آسیب دیدن روابط خانوادگی و فراهم آمدن زمینه سوءاستفاده برخی افراد می‌داند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.