ریشتان را نزنید، مدرسه راهتان نمی دهیم

یک مدرسه در انگلستان از ورود دو نوجوان مسلمان به کلاس به دلیل داشتن ریش بلند جلوگیری کرد.

به گزارش روزنامه گاردین مدیر این مدرسه گفته است که این تصمیم ارتباطی به دین آنان ندارد و تنها در راستای اجرای آیین نامه پوشش دانش آموزان است.
این در حالی است یکی از بستگان این دو دانش آموز این اقدام مدرسه را تبعیض آمیز و مخالف با آزادی های فردی و مدنی دانسته است.
 
یک مدرسه در انگلستان از ورود دو نوجوان مسلمان به کلاس به دلیل داشتن ریش بلند جلوگیری کرد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.