خطر رو به تزاید القاعده

این پیشروی قطعا در دایره سوریه خلاصه نمی شود و در داخل مرزها محدود نمی ماند و به سرعت همچون بیماری واگیر وارد ترکیه و اردن و عراق و لبنان و مصر و عربستان و کشورهای شمال افریقا خواهد شد و کل منطقه را گرفتار جنگ داخلی کرده و به آتش خواهد کشید، که بدون تردید جهان غرب نیز از پیآمدهای آن در امان نحواهد ماند.

ارتش به اصطلاح آزاد سوریه با صدور بیانیه ای که توسط فهد المصری مسئول اداره تبلیغات مرکزی آن قرائت شد از تمامی افراد مسلح غیر سوری از جرگه ی افراطیون و غیرافراطیون خواست که خاک سوریه را در اسرع وقت ترک گویند وگرنه این گروه با آنان به عنوان دشمن رفتار خواهد کرد.

 

این موضع ستیزه جویانه ارتش آزاد بر ضد هزاران تن از کسانی که از سراسر جهان عرب و غیرعرب با انگیزه های گوناگون، که قطعا هیچکدام از انگیزه ها انساندوستانه یا میهن پرستانه نیست، به سوی سوریه هدایت و اعزام و سرازیر شده اند، پس از آن اتخاذ شد که 40 تن از عناصر این ارتش توسط گروه های مسلح از اعضای القاعده در منطقه الباب واقع در شرق حلب در محاذات مرز ترکیه با سلاح سرد گوش تا گوش سر بریده شدند.

برخی گزارشات به نقل از بعضی از افسران فراری ارتش آزاد به ترکیه نیز حکایت از آن دارد که این ارتش هم اقدام به اعدام شش تن از عناصر وابسته به جبهه النصره از امتدادهای القاعده کرده است.

همزمان با این حوادث، جنگ خونینی میان مجموعه امارت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده و مورد حمایت عربستان و قطر با به اصطلاح ارتش آزاد برای تسلط بر شهر اعزاز سوریه در نزذیکی مرز مشترک این کشور با ترکیه در جریان است و عملا ظرف چند روز گذشته چندبار این شهر میان دو گروه رقیب و متخاصم دست به دست شده و هربار تعداد بسیاری از دو طرف به دست یکدیگر به هلاکت رسیده اند.

رقابت خونین میان گروه های معارض از یک سو ناشی از احتمال برگزاری نشست قریب الوقوع ژنو 2 جهت دستیابی به توافق روی راه برونرفت سیاسی از بحران سوریه و تلاش گروه های معارض برای حداکثر سهم خواهی در طرح مورد توافق در ژنو، تحت فشار جامعه جهانی است و از سوی دیگر ممکن است ناشی از انتشار اخباری باشد که بر اساس آن گروه های تندرو پراکنده در نقاط مختلف سوریه که تاکنون رسما وابستگی به القاعده نداشته اند، اخیرا انضمام خود را به این تشکیلات اعلام کرده و با پیوستن به جبهه النصره و امارت عراق و شام وابسته به القاعده، قلمرو نفوذ این جریان تندرو تکفیری را در مقابل مخالفان به اصطلاح میانه رو بویژه در مناطق شرق سوریه و شمال آن گسترش چشم گیری بخشیده است.

از جمله گفته شده است که دو تیپ از مخالفان نظام سوریه در استان رقه، که نام یکی از آن ها انقلابیون رقه است و 750 نیروی جنگجو در اختیار دارد، اخیرا پیوستن خود را به جبهه النصره اعلام کرده اند. اما دومین تیپ با نام تیپ المنتصر بالله متشکل از 15 گردان است که آن هم با صدور بیانیه ای تبعیت خود را از النصره مورد تأکید قرار داده است.

نگاهی به جغرافیای سیاسی / نظامی سوریه حکایت از آن دارد که در معرکه نظامی این کشور به تدریج نیروهای مخالف مسلح با شعار ملی گرایی جایگاه خود را از دست داده و جریان تکفیری القاعده که با رویکردهای فراملی و انگیزه تند مذهبی و بدون توجه به مطالبات مردم این کشور، در چارچوب برنامه های تخریبی امریکا و اسرائیل که خصوصا از طریق عربستان رهبری و هدایت می شود و از امکانات گسترده تری نیز نسبت به رقبای خود برخوردارد، در حال تسلط یافتن بر سایر مخالفان است.

این پیشروی قطعا در دایره سوریه خلاصه نمی شود و در داخل مرزها محدود نمی ماند و به سرعت همچون بیماری واگیر وارد ترکیه و اردن و عراق و لبنان و مصر و عربستان و کشورهای شمال افریقا خواهد شد و کل منطقه را گرفتار جنگ داخلی کرده و به آتش خواهد کشید، که بدون تردید جهان غرب نیز از پیآمدهای آن در امان نحواهد ماند.

خبرانلاین
این پیشروی قطعا در دایره سوریه خلاصه نمی شود و در داخل مرزها محدود نمی ماند و به سرعت همچون بیماری واگیر وارد ترکیه و اردن و عراق و لبنان و مصر و عربستان و کشورهای شمال افریقا خواهد شد و کل منطقه را گرفتار جنگ داخلی کرده و به آتش خواهد کشید، که بدون تردید جهان غرب نیز از پیآمدهای آن در امان نحواهد ماند.سیدمرتضی نعمت‌زاده

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.