واکنش پیامبر گونه استاد دانشگاه امریکا به ضاربین خود

یک استاد دانشگاه در امریکا که در خیابان مورد حمله چند جوان قرا گرفت آنها را بخشید و به دیدار و گفتگو درباره دینش دعوت کرد.

به گزارش نیویورک تایمز این استاد سیک دانشگاه کلمبیا که بیست جوان وی را به خاطر ریش بلند و سربند مورد حمله قرا دادند، این حمله را ناشی از عدم آگاهی آنان دانست و ضمن بخشش این افراد را دعوت کرد که نزد او بیایند تا درباره دین سیک و  تفاوت آن با اسلام توضیح دهد.
گفتنی است روز گذشته در نیویورک حدود 20 جوان یک استاد دانشگاه را با فریاد های اسامه، اسامه و تروریست، تروریست دنبال کرده و او را لگدمال کردند. اما در اداره پلیس متوجه شدند که این فرد با ریش بلند به گفته آنها بن لادنی و سربند، مسلمان نیست بلکه یک فرد سیک مذهب هندی است.
 
یک استاد دانشگاه در امریکا که در خیابان مورد حمله چند جوان قرا گرفت آنها را بخشید و به دیدار و گفتگو درباره دینش دعوت کرد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.