ریش بلند بلای جان استاد دانشگاه شد

یک استاد دانشگاه در امریکا در خیابان مورد حمله چند جوان قرا گرفت و به شدت زخمی شد.

به گزارش نیویورک تایمز افرادی که این استاد دانشگاه را مورد حمله قرا داده اند، ریش بلند بن لادنی و سربند وی را دلیل تحریک حمله به وی اعلام کرده اند.
 

آنها که به گفته این استاد دانشگاه حدود 20 نفر بوده اند با فریاد های اسامه ، اسامه و تروریست، تروریست او را دنبال کرده و سپس دسته جمعی به وی حمله ور شده او را لگدمال کرده اند.
 

اما این افراد پس از آنکه دستگیر شدند متوجه شدند که این فرد با ریش بلند بن لادنی و سربند، مسلمان نیست بلکه یک فرد سیک مذهب هندی است.
 

پلیس نیویورک می گوید به سرعت به شکایت این استاد رسیدگی خواهد کرد.
 

حدود 700 هزار سیک مذهب در امریکا زندگی می کنند که اکثر آنها اصالتا هندی هستند.
 
یک استاد دانشگاه در امریکا در خیابان مورد حمله چند جوان قرا گرفت و به شدت زخمی شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.