اعتراض به برگزاری مسابقه بانوی شایسته مسلمان

برگزاری مسابقه بانوی شایسته مسلمان موجب اعتراض مسلمانان شد.

 

به گزارش پایگاه اسلام‌آذری، گرچه شیوه برگزاری این مسابقه متفاوت بود و شرکت کنندگان دارای حجاب کامل بودند ولی اسلام گرایان اندونزی به این مسابقه اعتراض کردند. آنان عقیده داشتند زنان نباید خود را در برابر نامحرمان به نمایش بگذارند. چرا که این مسئله با آموزه‌های دینی مغایرت دارد و حرام است.

گفتنی است مسابقه بانوی شایسته مسلمان هم‌زمان با مسابقه زن شایسته جهان و در اعتراض آن در اندونزی برگزار شده بود.
برگزاری مسابقه بانوی شایسته مسلمان موجب اعتراض مسلمانان شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.