پاپ: نمی توان هم بنده خدا بود و هم بنده پول

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنانی پول پرستی را ریشه همه فسادها دانست و گفت نمی توان همزمان هم بنده خدا بود و هم بنده پول بود.

به گزارش ایندیپندنت کاتولیک نیوز پاپ که روز جمعه در اجتماع نیایش گران کاتولیک سخن می گفت با اشاره به اینکه حرص و آز چگونه می تواند ایمان انسان را به فساد و تباهی کشاند گفت: نمی توان همزمان هم بنده خدا بود و هم بنده پول بود.
پاپ افزود: پول پرستی تمام زندگی انسان ر ا می تواند از بین ببرد، ایمان او را خراب کند، قلبش را مسموم سازد و او را وادار به درگیری ها، خیانت ها و جنایت ها سازد.
پاپ گفت: پول در ابتدا با وعده خوشبختی و رفاه پیش می آید اما اگر حواسمان جمع نباشید با همین پول بدبخت می شویم.
 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنانی پول پرستی را ریشه همه فسادها دانست و گفت نمی توان همزمان هم بنده خدا بود و هم بنده پول بود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.