فتوای برهامی: جایز است که با اهل کتاب ازدواج کنید به شرط اینکه کراهت و تنفرداشته باشید

به گزارش دین آنلاین و به نقل از شرق الاوسط، شیخ یاسر برهامی ( از مفتی اهل سنت) در فتوایی جالب توجه، ازدواج با اهل کتاب را به شرط رعایتِ تنفر جایز شمرده است. او بر این عقیده است که ازدواج با اهلِ کتاب صرفاً به خاطر مال یا زیبایی مجاز است و نباید حبی در میان باشد.

به گزارش دین آنلاین و به نقل از شرق الاوسط، شیخ یاسر برهامی (از مفتی اهل سنت) در فتوایی جالب توجه، ازدواج با اهل کتاب را به شرط رعایتِ تنفر جایز شمرده است. او بر این عقیده است که ازدواج با اهلِ کتاب صرفاً به خاطر مال یا زیبایی مجاز است و نباید حبی در میان باشد.

شخصی از شیخ یاسر برهامی مفتی سلفی سوالی کرده است که سوالش به این صورت است :

 

همانا ما ماموریم که نسبت به اهل کتاب(یهود ونصاری) تنفر داشته باشیم ودرعین اینکه باید از انها کراهت داشته باشیم ودوری  کنیم آیا می توانیم ازدواج کنیم؟ شیخ تبسمی کردو با آرامی جواب داد،ای مرد، مردانشان ، انها را دوست دارندوشما هم که می خواهید با انها ازدواج کنیدبایددوستشان داشته باشید ولی شما زمانی که خواستید ازدواج کنید ،بخاطر مالشان ویا بخاطر جسم وزیبایی اشان ویا …ازدواج کنیدودرعین حال دردلت به این زن تنفر داشته باش ،شیوه ی آنها شیوه ی تجاوزگری است وهر یک از اینها با دوست داشتن موردتجاوز قرار می گیرند

 

سائل سوالش را ادامه داد خوب است که هنگام ورود  در منزل ،که از سنت است به اهل خانه سلام کنیم ودرحالیکه این زن اهل کتاب درخانه است (واین سلام کردن با تنفر داشتن جمع نمی شودومابه کسی که تنفر داریم سلام نمی کنیم)

 

منبع

 

شیخ درجوابش گفت وقتی وارد  خانه شدید براولاد خود سلام کن بخاطر اینکه اولاد تو مسلمان هستندومی توانید درهنگام سلام کردن بگویید سلام به همه ولکن درنیت شما ،منظور از همه این است که به همه ی مسلمین سلام کردید ولی درقلبتان همچنان تنفر را حفظ کنید.
به گزارش دین آنلاین و به نقل از شرق الاوسط، شیخ یاسر برهامی ( از مفتی اهل سنت) در فتوایی جالب توجه، ازدواج با اهل کتاب را به شرط رعایتِ تنفر جایز شمرده است. او بر این عقیده است که ازدواج با اهلِ کتاب صرفاً به خاطر مال یا زیبایی مجاز است و نباید حبی در میان باشد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.