در دادگاه حجاب را کنار بگذارید

یک قاضی انگلیسی گفت زنان مسلمان بادی در هنگام حضور در دادگاه بدون حجاب باشند.

به گزارش خبرگزاری ای ان آی این قاضی افزود زنان مسلمان نباید وقتی در دادگاه مشغول شهادت دادن یا ارائه شواهد هستند نمی توانند با برقع حاضر شوند.
وی در توجیه این سخنان گفت که مشاهده شدن چهره شاهد برای قاضی و متهم ضروری است و نمی توان قبول کرد فرد شهادت دهنده از پشت برقع صحبت کند و دیده نشود.
 
یک قاضی انگلیسی گفت زنان مسلمان بادی در هنگام حضور در دادگاه بدون حجاب باشند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.