ادامه بحران ممنوعیت حجاب در کبک کانادا

بحران در کبک کانادا در پی ممنوعیت حجاب در محل کار در این منطقه همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز دولت این منطقه در پی تظاهرات مهاجران مسلمان در اعتراض به لایحه ممنوعیت حجاب در محل کار اعلام کرده امیدوار است سایر مردم با این قانون موافق باشند و تعداد موافقان با آن بیشتر از مخالفان شود.

در عین حال این لایحه باعث ایجاد دو دستگی در میان جدایی طلبان این منطقه خودمختار کانادا نیز شده است و گروهی از ایشان لایحه مذکور  را مخالف آزادی شخصی و گروهی نیز به تبعیت از فرانسه حامی سیاسی این منطقه فرانسوی زبان از این لایحه حمایت می کنند.
بحران در کبک کانادا در پی ممنوعیت حجاب در محل کار در این منطقه همچنان ادامه دارد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.