تصحیح مرآه الکتب؛ معرفی بیش از ۴۹۰۰ اثر از علمای شیعه

«تصحیح مرآه الکتب» به همت مرحوم حجت الاسلام محمد علی حائری خرم آبادی و حجت الاسلام علی صدرایی خویی، عنوان برگزیده گروه علمی تصحیح و تحقیق چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه را به خود اختصاص داد.

کتاب حاضر، اثر میرزا علی آقا تبریزی، مشهور به ثقه الاسلام است که عاشورای سال 1330ق در تبریز به دست روس‌ها شهید شد.

این اثر، در کتاب شناسی و تاریخ علم شیعه است که قبل از الذریعه تألیف شده، ولی در دسترس مؤلف «الذریعه» نبوده است. بخش اول کتاب به شرح حال مؤلفان شیعه و بخش دوم آن به معرفی آثار شیعه اختصاص دارد.

هر دو بخش نیز به ترتیب الفبایی تنظیم شده است.

ثقهالاسلام، با مطالعه و کاوش در محتوای آثار، کوشیده است تا  ارزش و اعتبار علمی هر کتاب را نیز بیان کند.

این کتاب، تاکنون منتشر نشده بود؛ اما پس از تصحیح، در هفت مجلد به چاپ رسید. جلد اول تا نیمه جلد سوم،

شرح حال 466 مؤلف را از حرف الف تا عین آورده است.

متأسفانه از نیمه حرف عین تا آخر حرف یا، شرح حال مؤلفان مفقود شده است و هیچ نسخه ای از آن در دست نیست. از نیمه جلد سوم تا آخر جلد ششم، 4940 اثر شیعی گزارش شده است. بنابراین، در سراسر این کتاب 466 مؤلف و 4940 اثر آمده است. مجلد هفتم این اثر، به فهارس فنی مجلدات ششگانه اختصاص دارد.

تصحیح مجلد اول تا پنجم این اثر را محقق زنده یاد شیخ محمد علی حائری خرم آبادی، بر عهده داشت. آن مرحوم بعد از انتشار مجلد پنجم در سال 1381 دار فانی را وداع گفت.

مرآه الکتب از سوی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی منتشر شده است.
«تصحیح مرآه الکتب» به همت مرحوم حجت الاسلام محمد علی حائری خرم آبادی و حجت الاسلام علی صدرایی خویی، عنوان برگزیده گروه علمی تصحیح و تحقیق چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه را به خود اختصاص داد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.